แก้ Ctrl+Alt+Del ไม่ได้

krupops
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แก้ Ctrl+Alt+Del ไม่ได้

1.คลิก Start-Run พืมพ์คำสั่ง gpedit.msc

2.ดับเบิลคลิก Administrative Templates

.

3.ดับเบิลคลิก System ทางด้านขวามือ

4.ดับเบิลคลิก Ctrl+Alt+Del Options

5.ดับเบิลคลิก Remove Task Manager

6.

7.คลิก Disabled

8.คลิก Apply-OK

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)