"ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบชุดสีกากี ของข้าราชการ

และลูกจ้างประจำ"

 

                บันทึกนี้ ผู้เขียนขอนำภาพ  "ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบชุดสีกากีของข้าราชการและลูกจ้างประจำมาเผยแพร่ให้ทราบ ดังนี้...

 

 

(ซ้ายมือ)  ลูกจ้างประจำ, (กลาง + ขวามือ) ข้าราชการ

 

 

ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 2548  ซึ่งได้รับเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น

"ครุฑทองคำ"  ประเภทข้าราชการ  ระดับ  8

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

ถ่ายที่หน้าตึกสันติไมตรี

(บนบ่าทั้งสองข้างเป็นอินทรธนูอ่อน, ตรงคอปกเสื้อเป็นสังกัด

กระทรวงที่ตนเองสังกัดของแต่ละคน, ด้านขวามือของตัวเราเป็นป้าย

ชื่อ - นามสกุล, ด้านซ้ายมือของตัวเราเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 (ถ้าคนที่ยังไม่ได้รับก็สามารถติดแพรแถบที่ระลึกได้...)

เข็มขัดสีกากี, รองเท้าหุ้มส้นสีดำค่ะ)...

   

 

ถ่ายที่หน้าทำเนียบรัฐบาล...

(ความจริงแล้ว...ไม่ต้องการนำขึ้นหรอกค่ะ...เพราะใส่แล้วเหมือน

เป็นกำนัน...(พวกพี่ ๆ เขาบอกกันค่ะ)...แต่ก็มีบางท่านที่ยังไม่ทราบ

ผู้เขียนไม่ทราบว่าจะหาภาพที่ไหนมาให้ดูเป็นตัวอย่างได้...

เลยต้องนำของตนเองมาขึ้นให้ดูค่ะ)...

 

                 เป็นชุดที่ถูกต้องตามระเบียบ...แต่ยังมีชุดที่เป็นชุดซาฟารี  แขนสั้น...เสื้อคลุมสะโพก ไม่นำเข้าในกระโปรง...ก็สามารถใส่ได้...แล้วแต่จะตัด...เพราะส่วนใหญ่จะบอกว่าร้อน...ไม่ตัดแขนยาวกัน...อีกแบบ  ก็คือ  เป็นเสื้อแขนสั้น (ใส่ในกระโปรง  มีเข็มขัดรัด คล้าย ๆ ชุดด้านบนนี้...ติดเครื่องหมายเหมือนกันทุกประการ...แตกต่างกันตรงแขนสั้น)...

 

 

 

เครื่องแบบชุดสีกากีของลูกจ้างประจำ

 

 

(ด้านบนบ่าทั้งสองข้าง ติดอินทรธนูอ่อน,  คอปกเสื้อติดสังกัด

กระทรวงที่ตนเองสังกัด, อกเสื้อด้านขวามือตนเองติดป้าย

ชื่อ - นามสกุล (ถ้าเคยได้เป็นลูกจ้างประจำดีเด่น 

สามารถติดครุฑทองคำบนอกด้านขวามือ ด้านบนของป้ายชื่อได้,

อกเสื้อด้านซ้ายมือตนเองติดเครื่องราชอิสริยาภรณ์,

สำหรับเข็มขัด (ในแบบใส่ผิด  ต้องเป็นเข็มขัดหนังหรือผ้าถัก

ลายสีดำ...ตามระเบียบที่ถูกต้อง...)  และรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ...

 

  

 

ตัวอย่างอินทรธนูอ่อนของลูกจ้างประจำ  ระดับ  3