"ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบชุดสีกากี ของข้าราชการ

และลูกจ้างประจำ"

บันทึกนี้ ผู้เขียนขอนำภาพ "ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบชุดสีกากีของข้าราชการและลูกจ้างประจำมาเผยแพร่ให้ทราบ ดังนี้...

(ซ้ายมือ) ลูกจ้างประจำ, (กลาง + ขวามือ) ข้าราชการ

ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น

"ครุฑทองคำ" ประเภทข้าราชการ ระดับ 8

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ถ่ายที่หน้าตึกสันติไมตรี

(บนบ่าทั้งสองข้างเป็นอินทรธนูอ่อน, ตรงคอปกเสื้อเป็นสังกัด

กระทรวงที่ตนเองสังกัดของแต่ละคน, ด้านขวามือของตัวเราเป็นป้าย

ชื่อ - นามสกุล, ด้านซ้ายมือของตัวเราเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(ถ้าคนที่ยังไม่ได้รับก็สามารถติดแพรแถบที่ระลึกได้...)

เข็มขัดสีกากี, รองเท้าหุ้มส้นสีดำค่ะ)...

ถ่ายที่หน้าทำเนียบรัฐบาล...

(ความจริงแล้ว...ไม่ต้องการนำขึ้นหรอกค่ะ...เพราะใส่แล้วเหมือน

เป็นกำนัน...(พวกพี่ ๆ เขาบอกกันค่ะ)...แต่ก็มีบางท่านที่ยังไม่ทราบ

ผู้เขียนไม่ทราบว่าจะหาภาพที่ไหนมาให้ดูเป็นตัวอย่างได้...

เลยต้องนำของตนเองมาขึ้นให้ดูค่ะ)...

เป็นชุดที่ถูกต้องตามระเบียบ...แต่ยังมีชุดที่เป็นชุดซาฟารี แขนสั้น...เสื้อคลุมสะโพก ไม่นำเข้าในกระโปรง...ก็สามารถใส่ได้...แล้วแต่จะตัด...เพราะส่วนใหญ่จะบอกว่าร้อน...ไม่ตัดแขนยาวกัน...อีกแบบ ก็คือ เป็นเสื้อแขนสั้น (ใส่ในกระโปรง มีเข็มขัดรัด คล้าย ๆ ชุดด้านบนนี้...ติดเครื่องหมายเหมือนกันทุกประการ...แตกต่างกันตรงแขนสั้น)...

เครื่องแบบชุดสีกากีของลูกจ้างประจำ

(ด้านบนบ่าทั้งสองข้าง ติดอินทรธนูอ่อน, คอปกเสื้อติดสังกัด

กระทรวงที่ตนเองสังกัด, อกเสื้อด้านขวามือตนเองติดป้าย

ชื่อ - นามสกุล (ถ้าเคยได้เป็นลูกจ้างประจำดีเด่น

สามารถติดครุฑทองคำบนอกด้านขวามือ ด้านบนของป้ายชื่อได้,

อกเสื้อด้านซ้ายมือตนเองติดเครื่องราชอิสริยาภรณ์,

สำหรับเข็มขัด (ในแบบใส่ผิด ต้องเป็นเข็มขัดหนังหรือผ้าถัก

ลายสีดำ...ตามระเบียบที่ถูกต้อง...) และรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ...

ตัวอย่างอินทรธนูอ่อนของลูกจ้างประจำ ระดับ 3