"ข้าราชการที่ดี"

วันนี้ วันที่ 22 ตุลาคม 2553 ผู้เขียนได้เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนและวิเคราะห์โครงการและการติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณด้ายเครื่องมือ PART ซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ได้ฟังเพลงซึ่งวิทยากร คุณพิชัย เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ 5 สำนักพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณ ได้นำเพลงข้าราชการที่ดีมาเปิดให้ฟังในตอนท้ายของการประชุม ฯ มีพี่ ๆ ที่อยู่ในห้องประชุมและทุกคนถึงกับเงียบ มีพี่ที่นั่งข้าง ๆ ถึงกับน้ำตาไหล...ครั้งแรกที่เคยฟัง ผู้เขียนถึงกับนิ่งเหมือนกัน...เป็นบทเพลงที่เป็นการที่ทำให้ข้าราชการที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองเป็นข้าราชการอยู่...

ผู้เขียนเคยได้ฟังเพลงนี้หลายครั้ง...เพราะเข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.พ. บ่อยครั้ง เมื่อฟังแล้ว เกิดความรักและภูมิใจที่ตนเองเป็นข้าราชการคนหนึ่ง...และก็จะอินในเนื้อเพลงในตอนที่ว่า "ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร"...และก็อีกหลาย ๆ ตอน ซึ่งจะนำมาฝากให้ผู้อ่านได้อ่านและฟัง ดังนี้...

บทเพลงนี้...ผู้เขียนขอมอบให้กับบุคลากรภาครัฐทุกท่านค่ะ...

...เพลงจำขึ้นใจ...

ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา

สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ

และได้รับภาระหน้าที่สำคัญ

รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย

สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา

เหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้

ด้วยหลักการเลิศล้ำ หลักธรรมค้ำใจ

ภาคภูมิในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี

จะเดินตามรอยเท้าพ่อ...ด้วยความตั้งใจ

จะเติมเต็มความหมาย...ข้าราชการที่ดี

มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้

ทำความดีเพื่อชาติไทย

สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน

ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร

ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป

ฉันภูมิใจที่ทำตาม ได้จริง

(ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน)

ยึดมั่นหัวใจ ในหลักเที่ยงธรรม

รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน

มั่นคงความดี ตลอดไป

ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา

สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ

และได้รับภาระหน้าที่สำคัญ

รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย

Rap (เมื่อเราถวายปฏิญาณคำสัตย์ สิ่งมีค่าและภาคภูมิใจของเรา คือ การนำเอาคำนั้นไปปฏิบัติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นรับใช้ประชาชนและแก้ไขปัญหาของชาติ เต็มกำลังและความสามารถที่มีให้สมกับที่เกิดมาแล้วเป็นข้าราชบริพาร พร้อมเกียรติยศที่เราได้สวมเครื่องแบบสีกากี คือ การได้ตอบแทนแผ่นดินด้วยคำว่า บริการเรา คือ ข้าราชการ)

จะเดินตามรอยเท้าพ่อ...ด้วยความตั้งใจ

จะเติมเต็มความหมาย...ข้าราชการที่ดี

มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้

ทำความดีเพื่อชาติไทย

สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน

ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร

ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป

ฉันภูมิใจที่ทำตาม ได้จริง

(ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน)

บทเพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจำขึ้นใจ รณรงค์ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพลงประสานเสียง

เมื่อท่านอ่านและฟังแล้ว...รู้สึกเช่นไร?...

มีความภูมิใจในการเป็นข้าราชการหรือไม่

แล้วทุกวันนี้...ทำอะไรเพื่อแผ่นดินไทยบ้างค่ะ?...

(เพื่อส่วนรวมนะค่ะ...)

ใช้หลักการและหลักธรรมในการทำงานหรือไม่?...

ขอฝาก..."ให้เป็นข้อคิดในการทำงาน" ค่ะ...