ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติอบรมคุณครูจากจังหวัด อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมาและจังหวัดที่ค่อนข้างไกลคือจังหวัดเพชรบุรี ผู้เขียนเป็นผู้ช่วยเลยมี website ดีๆเกี่ยวกับเกมการฝึกทักษะ การเขียน การฟังและการอ่าน มีหลายระดับคือ  1.Advanced(ระดับสูง)    2. Intermediate(ระดับกลาง) 3. Beginner(ระดับเริ่มต้น) แนะนำให้เล่น

   1.              Squanky the Tooth Taker Quite  

        Quset for Opposite เป็นการหาคำ

        ตรงกันข้าม

   2.              Monkey Business  เป็นเกมที่น่ารักใช้

        หาคำศัพท์ที่เขียนต่อประโยค   

 

    สำหรับเด็กแนะนำเกม Tina’s world Buggy Trails ซึ่งอยู่ในระดับ Beginner แต่ตรงใช้ทักษะการฟังว่าเขาพูดอะไรก่อนแล้วเรียงลำดับ ผู้ใหญ่จะลองเล่นก็ได้นะครับ เข้าไปที่ http://www.earobics.com/gamegoo/gooey.html     <div style="text-align: center"></div><p>                                <div id="smileyDIV18">   ลองเข้าไปเล่นเองนะครับ  ผลเป็นอย่างไร ตอบด้วยครับ</div></p>   <div align="center"></div> ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ ที่แนะนำ       website ให้ครับ