วันที่ 15 ตุลาคม 2553 พันเอกหลักแก้ว อัมโรสถ ผู้จัดรายการ " รู้รักแผ่นดิน " ได้เชิญผมไปเป็นแขกร่วมออกรายการบันทึกเทป ณ กองพันทหารสื่อสาร สะพานแดง และได้มีแขกรับเชิญร่วมรายการอีก 2 ท่านคือ อ.ดิสกร กุนธร กับ อ.ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ เราได้สนทนากันในหัวข้อเรื่อง " สำนึกธรรมดา " ซึ่งผมก็ได้ออกความคิดเห็นหลายประเด็นเช่น

-อบต.เวลาทำงานควรนึกถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

-เกษตรต้องนึกถึงธรรมชาติส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพห่างไกลสารเคมี

-โรงงานอุสาหกรรมต้องรักษาสิ่งแวดล้อมมองให้ไกลและระยะยาว

-พ่อแม่ต้องคุยกับลูกสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี

-ค่านิยมจอมปลอมเกิดขึ้เพราะสื่อที่ไม่มีสามัญสำนึก

-ทฤษฏี 2 R

 สรุปเราทุกคนต้องสร้างค่านิยมและสามัญสำนึกที่ดีให้ทุกคนคิดถึงประเทศชาติและสังคม 

 

ภาพบรรยากาศ