วันนี้อาจารย์ให้สมัครสมาชิกบล๊อควันแรก  กำลังเรียนอยู่ราชภัฎภูเก็ตดีใจเหมือนกันที่ได้เห็นคนอื่น ๆ นำความรู้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจากหลายสาขาวิชาชีพ  หลากหลายประสบการณ์ วันหลังจะเข้ามาให้บ่อย