การเฝ้าระวัง และควบคุม การระบาดในสัตว์ปีก

chudchainat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชาสัมพันธ์เชิงลึกระดับครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่แบบบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆระดับอำเภอและตำบล

      

      การจัดการความรู้เพื่อการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนกของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก หมอโอ๋(นายกันตภณ  ปภากรเกตุรัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ ) ได้ส่งประเด็นสำคัญแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการเฝ้าระวัง และควบคุม การระบาดในสัตว์ปีก ดังนี้

1. สำรวจจัดทำฐานข้อมูลสัตว์ปีกในพื้นที่เข้าระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน

2. การประชาสัมพันธ์

2.1 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ

2.2 ประชาสัมพันธ์เชิงลึกระดับครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่แบบบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆระดับอำเภอและตำบล ได้แก่ หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ปกครองอำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

2.3 จัดสัปดาห์ทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีก  โดยจัดคาราวานสกัดการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนก  ปีละ 4 ครั้ง

2.4 ฉัดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

3.  การสำรวจประชากรสัตว์ปีกและค้นหาสัตว์ปีกป่วยตาย

3.1  สร้างเครือข่ายไข้หวัดนกประจำหมู่บ้านๆ ละ 2 คน 

3.2  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอร่วมกับอาสาปศุสัตว์หรือเครือข่ายไข้หวัดนก  สาธารณสุขตำบล และอสม.  เป็นผู้สำรวจ

4.  การพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยพ่นอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง  ครอบคลุมทุกพื้นที่

5.  การเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ  ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อค้นหาโรค

6.  การตั้งจุดตรวจสัตว์  เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก         

7. การเตรียมความพร้อมทีมทำลายสัตว์ป่วยหรือพาหะของโรค

7.1  เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยจัดตั้งทีมทำลายสัตว์ปีกป่วยตาย 

7.2  เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  และยานพาหนะ เช่น  น้ำยาฆ่าเชื้อ   ถุงมือ     ชุดทำลายเชื้อโรค  รวมทั้ง  แว่นตา  รองเท้าบู๊ท ผ้าปิด  อุปกรณ์ในการ เก็บตัวอย่าง  รวมทั้งอาหารเลี้ยง  เครื่องพ่น  รถยนต์  รถแบคโฮขุด

7.3 การจัดเวรประจำศูนย์ไข้หวัดนกและเวรสารวัตรทุกวัน

7.4  จัดเตรียมสถานที่ฝังและผู้ประกอบการรถแบ็คโฮ 

7.5  กรณีสถานที่ทำลายและสถานที่ฝังอยู่ต่างพื้นที่กัน กำหนดมาตรการการควบคุมการเคลื่อนย้ายจากจุดทำลายมายังสถานที่ฝัง ดังนี้

- ใช้ถุงดำ/ภาชนะที่สามารถบรรจุซากสัตว์ปีกได้มิดชิดพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ

- รถที่ใช้บรรทุกซากสัตว์ปีกต้องพ่นยาฆ่าเชื้อและการบรรทุกซากต้องเป็นแบบมิดชิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทางอากาศและสิ่งคัดหลั่งที่รั่วซึม

-  เส้นทางการเคลื่อนย้ายจากจุดทำลายไปยังสถานที่ฝังต้องเป็นเส้นทางที่ไม่ผ่านแหล่งชุมชนหรือแหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก

8. จัดทำมาตรฐานสนามชนไก่

9.  การปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งให้เข้าสู่ฟาร์มหรือโรงเรือน

10. การปรับระบบการเลี้ยงไก่หลังบ้าน

11. กำหนดพื้นที่เสี่ยง / จัดระบบเฝ้าระวังในนกธรรมชาติ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMสนับสนุนยุทธศาสตร์ชัยนาทความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ไข้หวัดนก#แผน

หมายเลขบันทึก

401366

เขียน

07 Oct 2010 @ 11:48
()

แก้ไข

10 Jun 2012 @ 20:43
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก