การเตรียมความพร้อมด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการ

chudchainat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไม่สามารถคาดการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดระบาดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตหรือไม่

 

 

      

       ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ทั้งในคนและสัตว์ปีกในจังหวัดชัยนาทอยู่ในสภาวะปกติ แต่ไม่สามารถคาดการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดระบาดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตหรือไม่   การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจการดำเนินงาน จึงกำหนดแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนก จังหวัดชัยนาท  ปี 2553 ด้วยการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดตั้งศูนย์ฯไข้หวัดนก ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการและศูนย์ปฏิบัติการ ระดับจังหวัด โดยบูรณาการโรคไข้หวัดนกและการเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เข้าด้วยกัน และกำหนดบทบาทหน้าที่ / กิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ /กำหนดโครงสร้างการสั่งการประสานงาน ที่ชัดเจน (ปรับตามสถานการณ์การระบาด)

3. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนก และซักซ้อมแผนฯ

4. จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน / ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน

5. วางแผนระบบการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์

     - งานสื่อสาร  ระบบที่พร้อมใช้งานสามารถติดต่อประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ  

     - ประชาสัมพันธ์ จัดทำข่าวสารที่เป็นปัจจุบันให้ข้อมูลแก่สาธารณชน /ประสานความร่วมมือ กับสื่อมวลชน การแถลงข่าว / เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชน

6.  การประกาศพื้นที่เป็นเขตภัยพิบัติ

7.  เตรียมแผนช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ในภาวะวิกฤต 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMสนับสนุนยุทธศาสตร์ชัยนาทความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ไข้หวัดนก#แผน

หมายเลขบันทึก

401364

เขียน

07 Oct 2010 @ 11:35
()

แก้ไข

20 May 2012 @ 16:03
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก