ปัจจุบัน มีบันทึกเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ (http://gotoknow.org/faq) ดังนี้คือ <ul><li>ใส่รูปถ่ายในบล็อก </li><li>ใส่รูปภาพลงในบันทึกแต่ละอัน </li><li>ใส่ไฟล์ข้อมูลในบันทึก </li><li>ขนาดของรูปภาพที่ใส่ในบันทึกควรกว้างประมาณ 440 pixels </li><li>ใช้โปรแกรม Image Resizer เพื่อช่วยลดขนาดรูปภาพเพื่อใส่ในบล็อก </li><li>การลดขนาดรูปภาพในโปรแกรม Photoshop </li><li>การแบ่งไฟล์ pdf ขนาดใหญ่ให้เป็นไฟล์ย่อยๆ</li></ul>