เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง

เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง

เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่ หรือสกุลเดิม ณ เชียงตุง เป็นพระธิดาในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าหลวงนครเชียงตุง องค์ที่ 40 ประสูติแต่เจ้าบัวทิพย์หลวง มเหสีพระองค์หนึ่ง เจ้าสุคันธาได้เสกสมรสกับเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ ราชบุตรใน เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย เจ้าสุคันธาเปรียบประดุจสะพานสานสายสัมพันธ์สองราชวงศ์ระหว่าง เชียงตุง-เชียงใหม่

ประวัติ

เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2453 โดยเป็นพระธิดาแห่งเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง เจ้าหอคำเชียงตุง กับเจ้านางทิพย์หลวง หรือเจ้านางบัวทิพย์หลวง ในหอหลวงเมืองเชียงตุง โดยเจ้านางเรียกเจ้าพ่อว่า "ฟ้าหม่อม" มีพี่น้องร่วมมารดา 5 คน ได้แก่

  1. เจ้านางแว่นแก้ว ณ เชียงตุง
  2. เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง
  3. เจ้านางแว่นทิพ ณ เชียงตุง
  4. เจ้าสิงห์ไชย ณ เชียงตุง
  5. เจ้าแก้วเมืองมา ณ เชียงตุง

การเสกสมรส

เจ้านางสุคันธา ได้เสกสมรสกับเจ้าชายแห่งราชสำนักเชียงใหม่ คือ เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ ราชบุตรพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่ ณ หอคำเชียงตุง โดยมีเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแถลงเจ้าหอคำ เจ้านางปทุมมหาเทวีเป็นเจ้าภาพเมื่อ พ.ศ. 2476 มีร้อยเอกโรแบรด์ ข้าหลวงอังกฤษผู้กำกับราชการนครเชียงตุงร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลสมรส เจ้านางสุคันธาและเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ จึงเป็นสายใยแห่งความรักของราชสำนักเชียงใหม่-เชียงตุง รุ่นราชโอรส ราชธิดา "เจ้าหลวง" สองราชสำนักรุ่นสุดท้าย[2] โดยมีโอรส ธิดา 5 พระองค์ คือ

  1. เจ้ารัตนนินดนัย ณ เชียงใหม่
  2. เจ้าวิไลวรรณ ณ เชียงใหม่
  3. เจ้าสรรพสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่
  4. เจ้าไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
  5. เจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่ อดีตผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง

 ถึงแก่พิราลัย

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 เจ้านางสุคันธา ณ เชียงใหม่ ได้สิ้นลมหายใจด้วยวัยชรา 93 ปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเจดีย์หลวง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพวงมาลา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไตร 5 ชุด พร้อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ ฌาปนกิจสถานสันกู่เหล็ก ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2546

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สตรีล้านนา

คำสำคัญ (Tags)#เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง

หมายเลขบันทึก: 400726, เขียน: 04 Oct 2010 @ 02:53 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 22:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)