โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและควบคุมป้องกันโรคโดยระบบพี่เลี้ยงปีงบประมาณ 54 (3 ) จัดการประชุมคัดเลือกน้องเลี้ยงที่สถาบันบำราศนราดูรและที่กองการเจ้าหน้าที่


3-10-53

ดิฉันจัดประชุมคัดเลือกน้องเลี้ยงรุ่น2 โดยจัดที่สถาบันบำราศนราดูรในวันที่ 22-9-53 และจัดให้ผู้สมัครที่เหลืออีก4คนที่กองการเจ้าหน้าที่ในวันที่ 29-9-53 ค่ะ

 กำหนดการคัดเลือกผู้สมัคร โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและควบคุมป้องกันโรคโดยระบบพี่เลี้ยง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมชัชลินา 6  อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี  วันพุธที่ 22 กันยายน 2553    เวลา 08.30 – 16.30 น.

08.30 – 09.00 น.                  ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อรายงานตัว

 09.00 – 10.00 น.                  ชี้แจง/แนะนำ รายละเอียดโครงการ

                                                โดย    นายแพทย์คำนวณ    อึ้งชุศักดิ์        นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ    แพทย์หญิงอัจฉรา  เชาวะวณิช    ผู้จัดการโครงการTalentManagement   

 9.00 – 10.00 น.                    สอบข้อเขียน

  10.00-12.00                 สัมภาษณ์ผู้สมัคร

 12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 13.00 – 15.00 น.                  ดำเนินการสัมภาษณ์ (ต่อ )

 

ในการสัมภาษณ์เราแบ่งเป็น3กลุ่มแต่ละกลุ่มมีผู้สัมภาษณ์3คนโดยไม่ดูคะแนนข้อเขียนเพื่อไม่ให้เกิดความเอนเอียงในการสัมภาษณ์

 

น้องๆส่วนใหญ่พูดอังกฤษต้องพัฒนาขึ้นกว่าเดิม 

ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาฯ    มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับเป็นคณะกรรมการคัดเลือกดังนี้ค่ะ
 
ผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นกรรมการสอบ
- นพ.มงคล   อังคศรีทองกุล
- พญ.ฉายศรี  สุพรศิลป์ชัย
- นพ.กฤษฎา  มโหทาน
 - นพ.จรูญ    ปิรยะวราภรณ์
- นพ.จีรพัฒน์  ศิริชัยสินธพ
- พญ.ปิยนิตย์  ธรรมมาภรณ์พิลาศ
 
ผู้ที่ติดภารกิจ
- นพ.สราวุธ  สุวัณณะทัพพะ
- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

ดิฉันทำหน้าที่แทนผู้ทรงอนุพงค์ที่ติดธุระด่วนค่ะ

 จะประชุมกรรมการในวันที่6ตค.     การสอบและสัมภาษณ์ จากกรรมการคนละคน         ข้อสอบมี2ฉบับ    คงต้องพิจารณาเรื่องอื่นประกอบในการตัดสินเพื่อให้เกิดความยุติธรรมค่ะ

น้อง4คนที่มาสอบที่กองการเจ้าหน้าที่

คุณปาจารีย์  ผู้ดูแลโครงการของกองการเจ้าหน้าที่ค่ะ

หลังทำข้อสอบเราให้ทานอาหารและเตรียมสอบสัมภาษณ์ช่วงบ่าย

ท่านผู้ทรง นพ.จรูญ  นพ. กฤษฎา  นพ.โสภณ  อจ.วันทนียื สัมภาษณ์ที่กองการเจ้าหน้าที่

น้องคนนี้เก่งทางไอที

ปรึกษากันหลังสอบโดยจะนำขัอมูลไปคุยกันในวันที่6ตุลาคม53

 ตัวอย่างข้อสอบค่ะในวันที่22กย.53

มีคำถาม 3 ข้อ ให้เลือกตอบคำถามเพียง 2 ข้อ ข้อละไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

1.นโยบาย “อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง” มีความสำคัญอย่างไร และหน่วยงานของท่านจะมีแนวทางสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานสาธารณสุขที่ระดับอำเภอให้มีความเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน ได้อย่างไร (50คะแนน)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.ขอให้ท่านจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรกในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน (เช่น สคร.หมายถึงพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ถ้าเป็นสำนักวิชาการในส่วนกลางได้แก่ทั้งประเทศ) และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ลดลงภายในเวลา 5 ปี กรุณาอธิบายหลักการแนวคิดและวิธีการที่ใช้ในการจัดลำดับ และวางแผนดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโดยสังเขป (50 คะแนน)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.กรมควบคุมโรครับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการคนหนึ่งในกรมฯ ท่านคาดการณ์ว่าแนวโน้มขนาดของปัญหาของโรคทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรในระยะ 10 ปีข้างหน้า และจะต้องวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาอย่างไรให้เกิดประสิทธิผล กรุณาอธิบาย โดยสังเขป (50 คะแนน)

ตัวอย่างข้อสอบในวันที่29กย.53ค่ะ

มีคำถาม 3 ข้อ ให้เลือกตอบคำถามเพียง 2 ข้อ ข้อละไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

1.การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีผลต่อการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออย่างไร และในท่านที่ท่านเป็นนักวิชาการกรมควบคุมโรค จะมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างไร กรุณาอธิบายโดยสังเขป (50 คะแนน)

2.กฏอนามัยระหว่างประเทศ หรือ International Health Regulations 2005 (IHR 2005) มีความสำคัญอย่างไร และหน่วยงานของท่านมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงาน IHR 2005 อย่างไรกรุณาอธิบายโดยสังเขป (50 คะแนน)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza pandemic) ขอให้ท่านอธิบายสถานการณ์การระบาด และนโยบายหลักในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในประเทศไทย โดยสังเขป (50 คะแนน)

หมายเลขบันทึก: 400683เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม 2010 20:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 00:27 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

สวัสดีครับอาจารย์หมออัจฉราที่เคารพ

ขอหัวเราะก่อนเลยครับ ฮาๆๆๆๆ

โจทย์ยากจังเลย เเต่ตรงตามนโยบายของกรม คร ปีนี้เลยครับ

เเต่อย่างไรขอให้กำลังทุกท่านนะครับ

หมอไพโรจน์

สวัสดีค่ะ คุณหมอไพโรจน์

ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ

ว่างๆพี่จะไปเยี่ยมที่facebook นะคะ

คุณหมอเป็นรุ่นพี่ คงต้องช่วยดูแลน้องๆนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี