"กระบวนการเป็นคนชายขอบ" วันนี้คุณอย่าลืมว่าคุณเป็นคนชายขอบโดยไม่รู้ตัวแล้วหรือยัง?

  ติดต่อ

   "คนชายชอบเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกชนชั้น" บางทีอยากที่จะหลีกเลี่ยงได้   
      กระบวนการทำให้เป็นคนชายขอบในสังคมไทยผู้เขียน  สุริชัย หวันแก้ว   กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับบริบทโครงสร้างมหาภาคที่สำคัญมี 3 บริบทได้แก่   1.บริทบแห่งการสร้างรัฐ- ชาติ   2.บริบทการพัฒนา   3. บริบทโลกาภิวัฒน์       ซึ่งบริบทแห่งการสร้างรัฐ-ชาติ เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์การสร้างตัวตนของทั้ง สยาม และ ไทย   กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบในบริบทการพัฒนาไม่ว่าจะนโยบายการพัฒนาที่มุ่งทะยานสู่ความทันสมัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) และที่เด่นชัดมากขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันก็คือกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบในบริบทโลกาภิวัตน์     จะเห็นได้ว่าการที่จะเป็นคนชายขอบนั้นมีหลายขบวนการมากมายซึ่งบางครั้งคนที่ถูกมองว่าเป็นคนชายขอบนั้นเป็นผู้ถูกกระทำ หรืออาจจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้โดยไม่รู้ และเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกชนชั้นในสังคม  คนชายขอบอาจจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ต่ำต้อย ด้อยค่า  การเป็นคนชายขอบนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไป  แต่มันกลับเป็นตัวสะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดี ว่าการแนวทางการพัฒนาประเทศนั้น พัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและสมควรแล้วหรือยัง  การที่จะทำให้ ไม่เกิดสภาวะการเป็นคนชายขอบมากไปกว่านี้          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนา

หมายเลขบันทึก: 40068, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 10:30:43+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#ปริญญาเอกโท

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)