ความประทับใจเล็กๆที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

การได้ให้คำปรึกษากับเพื่อนร่วมงานที่เป็นรุ่นน้อง                จากประสบการณ์การทำงานใน มอ.สุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่  7  ธันวาคม  2547  เริ่มจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวจนได้บรรจุเป็นพนักงาน   โดยนิสัยส่วนตัวไม่ค่อยชอบรวมกลุ่มกับใครมากนัก   เพราะการรวมกลุ่มมักจะมีเรื่อง  นินทาการเลผู้อื่น   โดยเฉพาะสังคมสุภาพสตรีทั้งหลาย   จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงาน  ทั้งเรื่องงานและเรื่องการปฏิบัติตนกับเพื่อนร่วมงาน  ทำให้เรารู้จักการแก้ไขปัญหาและการวางตัวเพื่อให้งานสำเร็จ  คนบางคนเก่งงานแต่ไม่สามารถติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นได้  บางคนมีเพื่อนเยอะแยะมากมายแต่ทำงานไม่ประสบความสำเร็จ                การที่เราเป็นพนักงานใหม่    สิ่งแรกที่อยากจะแชร์ให้น้องๆรุ่นใหม่รู้  คือ  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานด้วยตนเองก่อน  ศึกษาจากเอกสารให้มากที่สุด  จากนั้นปรึกษาจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์  และต้องกลั่นกรองเรื่องจากความรู้ที่มี  ทดลองปฏิบัติตามที่รุ่นพี่บอกเล่า  (แต่ไม่สำเร็จเสมอไปนะจะบอกให้)  และที่สำคัญต้องหนักแน่นในตัวเอง  อย่าคล้อยตามกับวัฒนธรรมองค์กร   หรือคำยั่วยุจากรุ่นที่มีความขัดแย้งกัน  เพราะใหม่เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นยังไง  อย่ามองคนแบบผิวเผิน  การที่เราแสดงความจริงใจกับทุกคน  ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นทำให้การติดต่อประสานของเราง่ายยิ่งขึ้น