ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรารู้จักกับนาย Blog แต่ก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะได้คุยกัน เราได้ยินชื่อนายครั้งแรก เมื่อการประชุม Cop ของงานกิจการนักศึกษาที่วิทยาเขตปัตตานี (17 ก.ค. 49) แต่ครั้งนั้นก็ยังงงงง ไม่รู้ว่านายคือใคร จะช่วยจัดการความรู้ได้อย่างไร นายจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำร้ายเราหรือเปล่าและจะเป็นตัวเพิ่มภาระงานหรือไม่ ซึ่งในครั้งนั้นยังไม่มีใครแนะนำนายให้เรารู้จัก เพียงแต่มีการนัดว่าวันนี้ (21 ก.ค. 49) ช่วงบ่ายที่วิทยาเขตปัตตานีจะมีการแนะนำให้สมัคร Blog ในกลุ่ม Cop ของงานกิจการนักศึกษาเช่นกัน

จะสารภาพผิดว่าตอนแรกก็ไม่อยากอบรม Blog ก็เลยหนีมาอบรมคุณอำนวย ปรากฏว่าหนีเสือปะจรเข้ แต่ก็ดีนะเพราะตอนนี้เราเห็นความสำคัญและประโยชน์ของนาย Blog แล้ว เราจะเอากลับไปฝากและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะ เรามีความสุขสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้ เพราะก่อนที่วิทยากรจะแนะนำเราให้รู้จักกับนาย Blog ท่านได้เตรียมใจเราให้พร้อมก่อน เพราะเรา (ฅน)มีชีวิตจิตใจซึ่งต่างจากคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นเมื่อใครต้องการป้อนข้อมูลอะไร ต้องระวังเรื่องการเตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อม  เราคิดว่า"การเรียนรู้ที่เดินด้วยใจ คือเส้นทางแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน"