หลักการเลือกสื่อการสอน

บัวทอง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักการเลือกสื่อการสอน
ต้องพิจารณาความสอดคล้อง ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัวทอง งามวงศ์ เลขที่ 22 คบ. 35..4.1ความเห็น (0)