ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เขาขุนพนม

มีความยินดีนำเสนอกิจกรรมแนวใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาคฤดูร้อน

        กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบแนวใหม่เพื่อส่งเสริมให้มีผู้เข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น โดยการจัดในรูปแบบค่ายห้องสมุดมีหลากหลายกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักเรียน,นักศึกษา ทั้งการจัดกิจกรรมภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุดโดยการนำผู้ร่วมกิจกรรมไปสัมผัสและเรียนรู้จากสื่อของจริงบริเวณอุทยานการศึกษากาญจนาภิเษกได้แก่ เขาขุนพนม วัดเขาขุนพนม ถ้ำพระเจ้าตากสิน โบสถ์มหาอุดฯลฯ