เริ่มจากมีการประชุมเสวนาหารือจากประชาชนที่อยู่ในฐานความยากจนจากการสำรวจ ของกลุ่มคุณกิจ นำกลุ่มเป้าหมายเหล้านี้มาจัดการความรู้ โดยให้คิดเกิดจากความต้องการของแต่ละบุคคล ที่จะนำไปแก้ไขให้กับตนเอง จนมีฐานะที่ดีขึ้นต่อไป