ประชุมชาวบ้านให้ชาวบ้านคิด รวมกันทำจากพื้นฐานที่ยากจนจนคิดอาชีพและมีอาชีพเสริมเป็นของตนเองและการรวมกลุ่มในการขยายกิจกรรมของกลุ่ม

ประชาชนพึ่งพาตนเองได้
เริ่มจากมีการประชุมเสวนาหารือจากประชาชนที่อยู่ในฐานความยากจนจากการสำรวจ ของกลุ่มคุณกิจ นำกลุ่มเป้าหมายเหล้านี้มาจัดการความรู้ โดยให้คิดเกิดจากความต้องการของแต่ละบุคคล ที่จะนำไปแก้ไขให้กับตนเอง จนมีฐานะที่ดีขึ้นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำเวที่ชาวบ้านความเห็น (0)