การจัดการความรู้แก้จนแบบบูรณาการ Km

การจัดการความรู้เพื่อให้ชุมชนเข็มแข็ง
ศบอ.พิปูน โดยการนำทีมองผ.อ.สุพิศ เจริญรูป และคณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดวงเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นครัวเรือนนำร่อง ทั้ง 10 หมู่บ้านไปแล้ว รวม 3 กิจกรรมด้วยกัน โดยได้ช่วยกันกับกลุ่มเป้าหมายในการบูรณาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ได้รับทราบจากกลุ่มเป้าหมายในการจัดเวทีประชาคมได้รับความสนใจด้วยดี ถึงแม้บางครั้งจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็ไม่ทำให้ศบอ.พิปูนเสียกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภาระกิจครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ความเห็น (0)