เติมชีวิตให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าศาลา

ความรู้ไม่ขาย ให้ฟรีค่ะ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ในภาวะเศรษฐกิจรัดตัว  ผู้คนใช้เวลาในการทำงานเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว  ทำให้เวลาในการใฝ่หาความรู้ด้วยการอ่านหนังสือค่อนข้างน้อย  เพื่อให้ประชาชนอำเภอท่าศาลาได้หันมาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น  ห้องสมุดจึงจัดกิจกรรมเชิงรุก  โดยบริการความรู้ในตลาดนัด

วัน เวลา   วันพฤหัสบดี   เวลา  09.00 น. -  12.00  น.  

(เริ่มกิจกรรมสิงหาคม  2549  เป็นต้นไป)

"  ความรู้ไม่มีขาย  ให้ฟรีค่ะ "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เติมชีวิตให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าศาลาความเห็น (0)