เรียนอย่างไรให้จบ

ของฟรีที่ได้มาง่าย ๆ ไม่มีในใลกนี้
วันที่ 20 ก.ค. 2549วันนี้จะขอเล่าถึงการประชุมด่วนของหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์เมื่อวานนี้ ทั้งนี้เนื่องจากได้เกิดปัญหาในด้านความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ ท่าน ศ.ดร.อภิชัย ได้ชี้แจงทำความเข้าใจไปยัง สคส.แล้ว และกำชับให้ นักศึกษาพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและนักศึกษาทุกคนก็เข้าใจว่าสังคมคาดหวังกับหลักสูตรและนักศึกษารุ่นนี้มากพอสมควร  ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด เพราะของฟรีที่ได้มาง่าย ๆ คงไม่มีในโลกนี้  นักศึกษาจะต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่    ให้สมกับทุนที่ได้มา ทั้งด้านกำลังกาย กำลังใจและกำลังสติปัญญา  แต่อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการเรียนนี้ก็มีปัญหาบ้าง เพราะนักศึกษาแต่ละคนก็มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน ซึ่งไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากทุกคนที่มาเรียนในหลักสูตรนี้มาด้วยใจเต็มร้อยและสามารถพัฒนาความรู้ต่อไปได้  ด้วยความคิดที่ว่าถ้าเราจะเป็นครูสอนนักเรียนตัวน้อย ๆ ที่โรงเรียนต่อไปก็คงไม่มาเรียนต่อปริญญาโท เพราะความรู้เดิมที่มีอยู่คงพอทำมาหากินต่อไปได้   แต่ที่มาเรียนเพราะอยากมีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อกลับไปช่วยชุมชนและสังคมรอบข้างโรงเรียน สังคมที่นักเรียนน้อย ๆ ของเราอาศัยอยู่ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นหายป่วยและหายเหนื่อยจากการวิ่งตามนโยบายการพัฒนาที่ผิดพลาด

                นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาว่าจะทำอย่างไรถึงจะเรียนจบอย่างราบรื่น เช่น การอ่านหนังสือให้นักศึกษาอ่านและจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่ตัวเองศึกษาให้ได้ รวมทั้งนำมาร้อยเรียงให้เป็นความคิดของตัวเองพร้อมทั้งเสนอแนวทางใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาในเรื่องที่ศึกษา และนักศึกษาควรจะสัมผัสกับเรื่องที่ตัวเองศึกษาจริง ๆ    ถึงจะมองภาพออก และอย่ามอง KM เป็นเรื่องยาก ให้มองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะจะทำให้นักศึกษาไขว้เขว และหลงประเด็น  ซึ่งถือว่าเรื่องการอ่านหนังสือนี้สำคัญมากเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจในทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ของนักวิชาการที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ  จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของใคร และควรมีแนวทางแก้ไขอย่างไรและในการประชุมครั้งนี้ท่าน ดร.แสวง  รวยสูงเนิน ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ข้อคิดว่าการพูดใช้ได้แล้วแต่ยังมีปัญหาในด้านการเขียนที่เป็นวิชาการ ให้ไปปรับใหม่   ให้ลองบันทึกเทปสิ่งที่พูดก่อนแล้วค่อยมาเรียบเรียงเป็นภาษาเขียน โดยอาจขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ที่เก่งในด้านนี้ ในโอกาสนี้ก็เลยขอปวารณาตัวเองว่า น้อมรับในข้อติติงของอาจารย์ทุกประการและใคร่ขอความช่วยเหลือจากท่านผู้รู้ทุกท่านช่วยแนะนำด้านการเขียนให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ สวัสดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโค

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 39767, เขียน: 20 Jul 2006 @ 11:37 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 15:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)