หนังสือ 1เล่มให้อะไรมากมาย ทำไมเด็กไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ จากการที่ทำงานห้องสมุดมา 10 ปี ทำให้เห็นว่าเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลงทุกวัน เลยตั้งข้อสังเกตขึ้นด้วยตัวเองไว้หลายประเด็นดังนี้.. 1.มีสื่อชนิดอื่นเป็นทางเลือกมากขึ้น ทำให้การอ่านหนังสือลดบทบาทลง..จริงหรือ? 2.การค้นหาหนังสืออ่านเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เด็กไทยชอบอะไรที่สบาย ๆ ไม่ต้องยุ่งยาก..เลยเลือกไม่อ่านดีกว่า 3.เด็กไทยขาดความอดทน..การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้ความอดทน 4.เด้กไทย... แนะนำหนังสือดีดีสักเล่มที่อยู่ในใจคุณ ชื่ออะไรมาชวนเด็กไทยอ่านหนังสือกัน