๖. ช่วยรับคนพิการเข้าทำงาน

หาและประกาศรับสมัครคนพิการเข้าร่วมทำงาน และช่วยประสานงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือคนพิการ

ติดต่อ

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

29 อาคารชัยพฤกษ์ ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์

แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพฯ  10200

  http://www.tddf.or.th

 

 

 

 

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

* *  ลายแทงทำดีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแรลลี่ทำดีจาก โครงการอาสาเพื่อในหลวง สามารถติดตามได้ที่ www.v4king.in.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2636 หรือ e-mail : [email protected]

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลายแทงทำความดีความเห็น (0)