มุมอง:เส้นทางของชีวิต

แนวทางของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน

   

 ในยุคที่โลกกำลังเจริญพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นคนทุกคนต่างก็รีบเร่งในการทำงานเพื่อให้ทันกับเวลาโดยที่ไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับสังคมรอบข้าง ไม่มีน้ำใจ ไม่มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ไม่เคยที่จะเห็นคุณค่าของประโยชน์ส่วนรวมการทุจริตคอร์รับชั่นเกือบจะทุกๆอย่าง

   ทีนี้ เวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะชอบโจมตีหรือกล่าวร้ายฝ่ายตรงข้ามซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นมามากมายปัญหาบางอย่างก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการ คน คนหนึ่งได้ก่อขึ้นมาแล้วทำให้คนอื่นๆเกิดความสับสนและส่งผลให้สังคมเกิดความวุ่นวายแต่หลายฝ่ายได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ปัญหาบางอย่างก็ถูกเยียวยาจนทำให้ความรุนแรงของปัญหาเบาบางลงทีนี้เรา เรา ในทีนี้หมายถึงคนทุกคนที่อยู่ในโลกก็ควรที่จะหันมามองดูปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้อย่างไร เราจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร อะไรเป็นปัญหาที่ทำให้โลกเรามีความสับสนวุ่นวาย

    ส่วนใหญ่ แล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากตัวของเราเอง เราจะต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวในด้านต่างๆเช่น เห็นแก่กิน เห็นแก่ความมักมาก เห็นแก่ความมีเกียรติยศชื่อเสียง เห็นแก่ความร่ำรวย ทีนี้เราก็พอจะมองเห็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงและไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมของชาวโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตความเห็น (0)