หลังจากที่ผมได้ลงไดอารี่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ได้รับการท้วงติงจากทางคุณอ้อมและ สคส. ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของ Knowledge Management และการเรียนในหลักสูตร "พัฒนบูรณาการศาสตร์" สักเท่าไหร่

ดังนั้น ผมจึงเปิดบล็อค "ไดอารี่ชีวิต" เพื่อเล่าถึงไดอารี่ต่าง ๆ ที่เคยได้ย่างก้าวและสัมผัสมา เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อ่าน Tacit Knowlege ของผมแล้วจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย

จึงขออนุญาตแนะนำ "ไดอารี่ชีวิต" เล่มเล็ก ๆ นี้ ฝากไว้ให้ทุก ๆ ท่านได้อ่านยามว่างครับ

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ