แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรม mswlogo

1.   เต่าโลโกใช้คำสั่งในข้อใดเพื่อให้วาดภาพได้ดังรูป

ก. CIRCLE 30  SETFC [0 0 255]  FILL
ข.  SETSC [0 0 255]  CIRCLE 30
ค. SETPC  [0 0 255] CIRCLE 30
ง. SETFC [0 0 255]  FILL CIRCLE 30

2. คำสั่งข้อใดให้เต่าเดินได้ดังภาพ

ก. BK 50
ข.  FD 50
ค.  RT 90
ง.  LT 90

3.  SETPC   เป็นคำสั่งย่อของคำสั่งในข้อใด

ก.  SETPENSIZE
ข.  SETFILLCOLOR
ค.  SETPENCOLOR
ง. SETSCREENCOLOR

4.  หากต้องการให้เต่าโลโกวาดภาพได้ดังตัวอย่าง เราต้องเขียนคำสั่งตามข้อใดที่ถูกต้อง

ก.  ELLIPSE 90 50 
ข.  ARC  90  50
ค.   ARC 180  50
ง.  ARC  360  50

5.      ส่วนที่ลูกศรชี้ เป็นส่วนที่เรียกว่าอย่างไร

ก. แผงปุ่มควบคุม
ข. ส่วนแสดงผลกราฟิก
ค. ช่องป้อนคำสั่ง
ง. ส่วนแสดงผลข้อความ

6. หากต้องการให้เต่าโลโกเดินโดยไม่มีรอยเท้า ใช้คำสั่งในข้อใด

ก. HIDE TURTLE
ข.  PENUP
ค. SHOW TURTLE
ง.  PENDOWN

7.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องที่สุด

ก. โปรแกรม MSWLogo เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาโลโก
ข. เต่าโลโกเป็นหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่ง 
ค ภาษาโลโกเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต
ง. ภาษาโลโกเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์

8.    คำสั่งใดให้เต่าวาดภาพด้านบน

ก.  FD 50 RT 90 FD 50  RT 90  FD 50  RT 90  FD 50  RT 90
ข.  FD 20  RT 90  FD 20  RT 90  FD 20  RT   90  FD 20  RT 90
ค.  FD 50  RT 90  FD 20  RT 90  FD 50  RT 90  FD   20  RT 90
ง.  FD 20  RT 90 FD 50  RT 90  FD 20  RT 90  FD 50  RT 90

9.   หากต้องการให้เต่าโลโกเดินดังภาพต้องใช้คำสั่งในข้อใด

ก.   FD 20 PU  FD 20  PD  FD  20 PU  FD 20  
ข.   BK 20  PU  BK  20  PD  BK  20  PU  BK 20   PD
ค.  FD 20  ST   FD 20   HT   FD  20  ST   FD 20  HT
ง. BK 20  ST   BK  20   HT   BK  20  ST   BK 20   HT

10. หากต้องการให้เต่าโลโกปฏิบัติตามคำสั่งดังภาพ
        ใช้คำสั่งในข้อใด

ก  RIGHT 90
ข.  RIGHT 45
ค.  LEFT 90
ง. LET  135

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน computernarinukul

คำสำคัญ (Tags)#แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรม mswlogo

หมายเลขบันทึก: 396996, เขียน: 22 Sep 2010 @ 15:23 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:01 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)