ความอดทนของผู้ให้และผู้รับบริการ

kmsabai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมักมีเเรงต้านทานเสมอ ต้องเข้าใจธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อก้าวผ่านไปสู่จุดที่เราต้องการ

....เป็นเวลามากว่าสองสับดาห์แล้วที่ได้มีการนำระบบ HOSPITAL OS เข้ามาใช้กับรพ.ของเรา ทุกอย่างทุกจุดมีการเตรียมการอย่างดี  และมีทีมทำงานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเป็นวันๆ ... ทุกอย่างทุกจุดผ่านไปได้ด้วยดี

.....สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบจะมาช้าที่ห้องตรวจหมอเพราะว่าต้องเปลี่ยนจากเขียนมาเป็นพิมพ์  และบางครั้งจากเดิมที่ต้องรอตรวจนานอยู่แล้วต้องนานเข้าไปอีก..ช่วงที่เริ่มต้นมีหลายวันที่คนไข้และหมอต้องอยู่ด้วยกันจนถึงพลบค่ำ(17.30-18.00)  จากปกติ  ตามเวลาราชการทั่วไป

   ...แต่เมื่อมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อดทนและช่วยกันจนผ่านอุปสรรคนี้ไปได้  จนช่วงนี้ระบบก็ลื่นไหลไปได้ด้วยดี ไม่ค่อยเลยเวลาราชการแล้ว(อาจมีบ้างบางวัน)

.....ต้องขอขอบคุณทุกๆคนโดยเฉพาะชาวห้องยา  พยาบาล ER พี่หมออีกสองท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันตรวจจนหมดถึงคำ  และที่สำคัญต้องขอบคุณผู้ป่วยที่เข้าใจเราและรอ...และรอ..จนได้รับการรักษา

.....สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมักมีเเรงต้านทานเสมอ  ต้องเข้าใจธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อก้าวผ่านไปสู่จุดที่เราต้องการ

        ขอบคุณครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตาความเห็น (0)