เมื่อวานนี้ (18 ก.ค.49) สำนักงานเกษตรจังหวัด  
จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม
ณ อำเภอพระพรหมตามโครงการปลูกข้าวครบวงจร 
ซึ่งจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ (แต่ไม่ได้ไปนะครับ)
ให้อำเภอดำเนินการเอง(งงครับ)  

                   เป้าหมายเกษตรกร 200  คน  จำนวน 8 กลุ่ม 
มีทั้งกลุ่มเก่าและใหม่  จาก 4 ตำบล  สถานที่ดำเนินการใช้ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.นาพรุ  ผมเดินทางมาถึงประมาณ  07.30 น. ก็เจอผู้ใหญ่ วิเชียร หนูศิริ กับทีมงานสาละวนอยู่กับการจัดห้องประชุม
เตรียมเครื่องขยายเสียง  เห็นแล้วชื่นใจในความร่วมมือครับ

                   เมื่อเกษตรกรลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
ผมในฐานะพิธีกรตามที่ได้รับมอบหมาย ทักทายผู้เข้ารับการอบรม  และเชิญท่านเกษตรเกษตรอำเภอพระพรหม (วิจิตร นวลพลับ) 
ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ/รายละเอียด  และมอบให้ผมดำเนินการต่อ  ในส่วนของการให้ความรู้พื้นฐานการผลิตข้าวที่ถูกต้อง
และเหมาะสม  ซึ่งวิทยากรบรรยายโดยนักวิชาการสถานีพัฒนาที่ดิน 
จะเรียกว่าชวนคุยดีกว่าเพราะมีเสียงฮาตลอด(เป็นวิทยากรที่เก่งนะครับ) 

   
                ภาคบ่ายหลังทานอาหารกลางวันแล้วเป็นการให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์  โดยนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  วิทยากรได้ทำหน้าที่หมดแล้วเนื่องจากว่า 
เจ้าของเรื่องจากสนง.เกษตรจังหวัดไม่มีใครไป 
ผมเองต้องพาเรือไปให้รอด ก็นึกถึง "การจัดกระบวนการเรียนรู้อีกนะครับ"
                  ผมก็เริ่มชกแบบมวยวัดนึกเอาตอนนั้นครับ   ให้เกษตรกร
ออกไปพักผ่อนเปลี่ยนอริยาบท(ผมได้มีเวลาตั้งสมาธิเอายังไงดี)   เมื่อเวลาพอสมควรแล้วตอนกลับมาให้นั่งตามสังกัดกลุ่มตนเอง  ผมตั้งโจทย์ให้มีกิจกรรมดังนี้
                  - กลุ่มใหม่ให้ไปพูดคุยตั้งชื่อกลุ่ม  เลือกคณะกรรมการ  ปรึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการ  แล้วให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอ
                  - กลุ่มเก่าไปพูดคุยเก็บเกี่ยวประสบการณ์การบริหาร
จัดการกลุ่มที่ผ่าน ๆ มา  ทำมาอย่างไร  เตรียมนำเสนอ เช่นกัน
                  เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มหามุมสงบตามร่มเงาสวนมังคุดใกล้ศาลาเอนกประสงค์ได้ตามสะดวก  ให้เวลาพูดคุย 20 นาทีครับ
เมื่อครบกำหนดเวลาทุกกลุ่มก็กลับเข้ามาห้องอบรม 
ผมขอให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.นาสาร  ช่วยจับประเด็นของทุกกลุ่ม(ลิขิตอ่อน ๆ) และท่านต้องเอาบทสรุปมานำเสนอด้วยครับ  

                   ผมเริ่มเชิญอาสาสมัครกลุ่มแรกมาเล่า
ตามโจทย์กิจกรรมที่ได้ไปพูดคุยกันมาให้กลุ่มอื่นฟัง
บรรยายกาศสนุกเกินความคาดหมายครับ  เพราะบางคนพูดเก่ง
บางคนตื่นเต้นนิด ๆ แต่ก็ดำเนินไปได้ด้วยดี
โดยผมสร้างความมั่นใจให้ก่อนนะครับคือ  เรามาทำงาน     
สิ่งที่เราทำเพื่อเราเอง  ทุกคำพูดทุกความคิดถูกทั้งหมด 
เมื่อเพื่อนพูดให้เราฟัง เพื่อนจะฟังเมื่อเราพูด 

                  บรรยากาศสนุกสนานมากครับ 
ได้เรียนรู้แนวความคิดมากมาย จากสมอง 200 สมอง ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม  ทั้งการลงแขกช่วยเหลือกัน  การสร้างกองทุนหมุนเวียน กลุ่มที่เข้มแข็งต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง  การวางแผนการผลิต   ผมเองนั้นเพียงนั่งดูเพราะเวทีเริ่มเดินตามธรรมชาติ
                   โดยผมบอกว่าตัวแทนกลุ่มที่พูดจบแล้วพอใจจะเชิญกลุ่มใดขึ้นมาก็ให้เชิญต่อกันไปเลย   เมื่อทุกกลุ่มจบการนำเสนอ
ก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.นาสาร  สรุปประเด็น
แนวคิดของกลุ่มใหม่  และ ประสบการณ์ของกลุ่มเก่า

นาย ปรีชา อุ้ยสั้ว ประธานกลุ่มใหม่จากตำบลช้างซ้าย


                    เกษตรกรชอบมากครับบอกว่าสนุกดีและได้สาระไม่ง่วงนอน  ซึ่งภาระที่ผมต้องรับต่อไปก็คือ  เรียบเรียงสรุปบทเรียนคืนกลับให้ทุกกลุ่มเพื่อเป็นแนวทาง  ในการบริหารจัดการกลุ่มต่อไป

ผู้ใหญ่วิเชียร หนูศิริ กลุ่มเก่า จากต.นาพรุ  และ     ผู้แทนกลุ่มใหม่
จาก ต.นาสาร

นายเจริญ หอยสังข์ ประธานกลุ่มเก่า จาก ต.ช้างซ้าย และ นายชิด  ประธานกลุ่มเก่าจาก ต.นาพรุ

ผู้ใหญ่ดำรง หมู่ที่ 4 นาสาร ประธานกลุ่มใหม่
และผู้จับประเด็น พร้อมสรุปประเด็น

                  เมื่อวานนี้ผมได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกหลายอย่างนะครับ  โดยที่ผมสังเกตุเห็นคือความเอื้ออาทรของกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ต่างตำบลจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเจ้าของพื้นที่ (ตำบลนาพรุ) จะให้เกียรติกลุ่มต่างตำบลที่เดินทางมาไกล  และเริ่มพูดคุยถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตครับ