AnthroCat-Thailand
นาย ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล

มหาวิบากกรรมแห่งชีวิตมนุษย์


หลักสำคัญของการมีชีวิตในปัจุบันชาติและอนาคตชาติที่ดี ก็คือ การรู้จักรักษาศีล 5, ศีล 8 ทำทาน และฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นคติสอนใจและเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต นั่นเอง

          วันนี้เรามาดูกันว่า อะไรคือ ปัจจัยเหตุในอดีตชาติ ที่ส่งผลต่อ ปัจจัยผลในปัจจุบันชาติ ของความเป็นอยู่ ชีวิตของแต่ละคน ที่มีสูง-ต่ำ ดำ-ขาว จน-รวย พิการ-สมบูรณ์ ฯลฯ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงโอวาทแก่ พราหมณ์คนหนึ่ง เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ ป่าเชตะวันที่นายอนาถปิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ซึ่งเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ ผมนำมาจาก พระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือ เรื่อง “มหาวิบาก” จัดพิมพ์เผยแพร่และจำหน่ายโดย ร้านภิญโญ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ซึ่งพระธรรมเรื่อง “มหาวิบาก” นี้มีหลากหลายกัณฑ์ซึ่งมีเนื้อหายาวบ้าง สั้นบ้าง ต่างกันไป ตามแต่ผู้ประพันธ์ แต่โดยมากเนื้อหามีความคล้ายคลึงกัน)

          พราหมณ์ : ภัณเต๋ ภะคะวา ข้าแต่พระสัพพัญญูยอดสร้อย อันว่าคนใหญ่น้อยญิงจาย มีต้นว่าต๊าวพระยาก็ดี สังมีวัณณะและจีวิตบ่เหมือนกั๋น พ่องก็มีรูปพรรณวัณณะงามล้วนถ้วน พ่องก็มีรูปบ่งามดูผางร้าย พ่องได้เกิดตี่ขะกุ๋ลต๊าพระยามหาเสฏฐี พ่องก็ตุ๊กข์ไร้เข็ญใจ๋ คนญิงจายหล้างพ่องนั้นก็มีอายุหมั้น่ยืนยาว หาพยาธิโรคาบ่ได้ หล้างพ่องเกิดมาก็เจ็บป่วยไข้มีพยาธิ์มาบีบเบียนบ่ขาด หล้างพ่องก็มีอายุสั้นปันต๋าย หล้างพ่องนั้นก็ริรอมเข้าของเงินคำไว้มากนัก กั๋นจักกิ๋นใจ๊เตตานก็กลัวจักเสี้ยง เต่าว่าถะหนี่ไว้นั้นแหละ หล้างพ่องก็มีผญาปั๋ญญาเฉลียวฉลาดจุอัน ๆ หล้างพ่องก็ปึ๋กตั๋นตุ่นจ๊าหาผญาปั๋ญญาบ่ได้ หล้างพ่องก็เป็นคนหูหนวกต๋าบอด อันว่าคนตังหลายฝูงนี้ จักมีก๋รรมวิบากสังจา ขอพระพุทธเจ้าได้ขุนณาผายโผด เตสนาธรรมแก่ผู้ข้าได้ฟังแต่เต๊อะฯ

          พระพุทธเจ้า : อิมัง โลเก สัตตา ชาโต โกจิ สุรูปมาณิกา โหตุ, โกจิ อสุรูปมาณิกา โหตุ, โกจิ พหูสัมปัตติง โหติ, โกจิ ทุคคตานาถา โหติ, โกจิ วิหิงสาโรคา โหติ, โกจิ ทีฆายุ โหติ, โกจิ อทีฆายุ โหติ, อิเม สัตตา กิง กัมมะวิปาเกนะ โหติ, ตุมเห อัมหากัง อิมัง ธัมมะเทสะนัง ยาจถะ ดั่งนี้เป๋นต้นฯ

สรุปได้ว่า

ปัจจัยผลปัจจุบันชาติ

ปัจจัยเหตุอดีตชาติ

รูปโฉมโนมพรรณวัณณะงดงาม

ให้ทาน รักษาศีลฟังธรรม

รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์

ไม่มีนิสัยให้ทาน ไม่รักษาศีล ไม่ฟังธรรม กระทำให้ผู้อื่นเกิดทุกข์

เกิดในตระกูลขุน ท้าว เจ้าพระยา เศรษฐี

มีจิตใจอันเป็นกุศล ให้ทานรักษาศีล

มีชีวิตตกทุกข์ได้ยาก ทำมาหากินไม่เจริญ

มีฐานะดี แต่เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ทำบุญทำทาน

อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยพยาธิ

ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม

มีโรคภัยพยาธิเบียดเบียน อายุสั้น

ไม่ให้ทาน ไม่รักษาศีล ไม่ฟังธรรม กระทำแต่บาป

หูหนวก ตาบอด

ไม่สร้างบุญกุศลให้ทาน ดูแคลนพระสงฆ์องค์เณรที่มาบิณฑบาตรว่าเป็นดั่งขอทาน แสร้งว่ามองไม่เห็น เพราะไม่อยากทำบุญ

เป็นคนที่มั่งมี แต่ขี้เหนียว งกสมบัติ

เป็นคนที่มีทรัพยสมบัติมาก แต่ไม่รู้จักนำมาทำบุญทำทาน แต่เอาไปฝังซ่อนไว้ เมื่อตายไปก็กลายเป็นงูเฝ้าจอมปลวก จนกระทั่งหมดเวรกรรมจึงได้เกิดมาเป็นคน

มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด หลักแหลม

สร้างบุญกุศลไว้มาก รักษาศีล ฟังธรรม

โง่เขลา ขาดปัญญา

ดำเนินชีวิตด้วยความประมาท ไม่รู้จักรักษาศีล ฟังธรรม ใช้ชีวิตอยู่ในแหล่งอบายทั้ง 4

เป็นคนที่จิตใจชื่นชมยินดี ทำแต่ความดี *

เมื่อละจากเมืองมนุษย์ ก็จะนำตนไปสู่สวรรค์เมืองฟ้า *

 

                พระพุทธองค์ ทรงสรุปเอาไว้อีกว่า “ภิกขเว ดูรา ภิกขุตังหลาย ปุคคะละญิงจายผู้มีผญา จักผาถนาเอายังสุขสามประก๋าร มีนิพพานเป๋นตี่แล้วดั่งอั้น กวรกระตำบุญแต๊และ บุญเป๋นตี่เปิ่งแก่คนแลเตวดาตังหลาย บ่มีตี่สงสัยแต๊และฯ อันหนึ่ง ปุคคะละผู้ใดมีใจ๋ศรัทธา ได้ปู๋จาธรรมดวงผาเสริฐ (พระธรรมมหาวิบาก) นี้มาตานก็ดี อุติสะส่วนกุศลไปหาพ่อแม่ และญาติก๋าพี่น้อง อันต๋ายไปสู่ปรโลกหน้าก็ดี ก็จักมีผละอานิสงส์มากนักและฯ

 

          ปรัชญาณินทร์ : สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทา มิ

 

          หลักสำคัญของการมีชีวิตในปัจุบันชาติและอนาคตชาติที่ดี ก็คือ การรู้จักรักษาศีล 5, ศีล 8 ทำทาน และฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นคติสอนใจและเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต นั่นเอง

 

          หมายเหตุ * เป็นการแสดงธรรมให้เห็นถึง กรรมที่กระทำในปัจจุบันชาติ อันจะส่งผลต่อ อนาคตชาติ

 

 

หมายเลขบันทึก: 395975เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2010 10:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 13:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

ขออนุญาตครับ พอดีผมกำลังทำวิทยานิพนธ์ ในเรื่องนี้พอดี  เป็นบทความที่ดีมากครับ  ขออนุโมทนาด้วย ที่ท่านได้ให้ ธรรม เป็นทาน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี