คณิตศาสตร์คือภาษาสากลภาษาหนึ่ง คนที่ศึกษาคณิตศาตร์จะสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องเพียงแค่เห็นตัวเลข สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย มารวมกัน ดังที่ว่า

Mathematics is the language in which God has written the universe.

                                                                         Galileo Galilei

                                                   Italian astronomer & physicist

Diophantus of Alexandria ชาวกรีก(ประมาณ คริสต์ศักราช200) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นบิดาแห่งพีชคณิต เป็นบุคคลแรกที่นำสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาใช้

    เราลองมาทดสอบกันดูว่าเรารู้จักสัญลักษณ์คณิตศาสตร์เหล่านี้หรือไม่ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

     โหลดได้เลยครับเป็นpowerpoint ที่

http://gotoknow.org/file/krukanid-kidna/view/619948