อะมัลกัมเป็นวัสดุบูรณะฟัน  ที่เกิดจากการผสมระหว่างโลหะเจือ  ( alloy ) กับปรอท  โดยโลหะเจือที่ใช้มีส่วนประกอบส่วนใหญ่คือ  เงิน ( silver ) ส่วนประกอบอื่นได้แก่ ดีบุก , ทองแดงและสังกะสี    เมื่อนำโลหะเจือผสมกับปรอทผ่านขบวนการผสมที่เรียกว่า การปั่นอะมัลกัม จะได้อะมัลกัมที่ใช้ในการบูรณะฟัน

                 ปัจจุบันมีการบรรจุอะมัลกัมให้เลือกได้ 2 รูปแบบคือ

1. Alloy  tablet ซึ่งผลิตในรูปแบบเม็ด ในการใช้งานจะต้องมีแคปซูลเพื่อใส่โลหะเจือชนิดเม็ดและปรอท   เพื่อนำไปปั่นเป็นอะมัลกัม

2.Precapsulated alloy จะผลิตในรูปโลหะเจือและปรอทซึ่งบรรจุรอผสมในแคปซูล จะคำนวณปริมาณในสัดส่วนที่พอเหมาะ แคปซูลจะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

 

 

 

 

ที่มาข้อมูล 

หนังสือสาระสำคัยแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในการใช้ปรอทอย่างปลอดภัย

สถาบันทันตกรรม  กรมการแพทย์