จากการเดินทางไปร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  7(3/2549)  เรื่อง  "สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา  :  การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง"  ระหว่างวันที่  13-15  ก.ค.  2549  ณ  โรงแรมรอยัลเจมส์  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ผ่านมา................

1.  เป้าหมายของการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้  คือ  มีเครือข่ายทางด้านงานทะเบียนและมีเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยในการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้น  และหลายหลาย 

2.  ส่วนที่เกินความคาดหมาย  คือ  ได้มีเพื่อนที่เสวนาในระดับกลุ่มที่ประทับใจ (รองคณบดี หรือผู้บริหารระดับสูง) จากสถาบันการศึกษาอื่น และได้รับฟังข้อคิดเห็นดี ๆ จากวิทยากรที่มากด้วยคุณวุฒิ  อีกอย่างคือได้ร่วมชมการแสดงดนตรีของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก (ขอชื่นชมจริง ๆ ครั้งแรกในชีวิตนะครับเนี่ย  ขอบอก)

3.  ส่วนที่ยังได้น้อย  หรือยังไม่ได้  (ไม่มีครับ)

4.  คำแนะนำหรือครับ  อือ....  อยากให้มีการกระชับเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ดีกว่านี้  และหากเป็นไปได้อยากให้มีพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการที่มีทักษะในการสรุปความกว่านี้

5.  หลังจากนี้แล้วจะเชิญวิทยากร (คุณวิชิต  ชาวะหา)  มาให้ความรู้กับบุคลากรภายในกองทะเบียนฯ  เกี่ยวกับการเขียน  Blog  และอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้

           หวังว่าคราวนี้จะเป็นประสบการณ์การจัดงานที่ดีต่อทุกสถาบันนะครับ  ยินดีมากที่ได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการที่ดีเช่นนี้  ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสครับ

วิมานเทพ