สัจจะวันละ 1 บาท หมู่ที่ 2 บ้านตลาดจันทร์ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 14 กันยายน 2548 หลังจากเสร็จจากหมู่ที่ 4 คิวต่อไปคือหมู่ที่ 2 บ้านตลาดจันทร์เมื่อเดินทางมาถึงหมู่ที่ 2 ปรากฏว่า สมาชิกกลับบ้านเกือบหมด เหลือแต่กรรมการ และมีสามชิกอีกส่วนหนึ่งที่บ้านอยู่ใกล้ทีทำการ และยังไม่กลับ ก็เลยต้องเรียกรวมพลกันอีกรอบ ถึงจะมีไม่กี่คนแต่ทุกคนก็ตั้งใจรับฟังและ ลงความเห็นกันว่า จะให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบกันอีกรอบ

โดยมีกำหนดการรับสมัครในวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2548 หลังจากนั้นเป็นการอธิบายถึงหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ในการจัดตั้งกองทุน รวมถึงระเบียบการรับสมัคร ถึงจะมีคนไม่มากแต่ชาวบ้านก็ซักถามถึงเรื่องที่สงสัย ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปิดท้ายด้วยการเล่นเกม และร้องเพลงมาร์ชตามระเบียบ

ต้องมาติดตามกันอีกทีว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไร