การจัดการความรู้ให้กับประชาชนกิ่งอำเภอช้างกลาง  ในวันนี้จะดำเนินการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชน โดยการนำทีมโดยกศน. และเจ้าหน้าที่ ธกส.เป็นผู้แนะนำ