คณิตศาสตร์ ป.1 กับ จำนวนนับ 1-5 และ 0

ก่อนสอน ขณะสอนนักเรียนฝึกทำกิจกรรมเสริมทักษะบ้างเล็กน้อย นักเรียนชั้น ป.1 ยังเขียนไม่คล่อง แต่ก็เขียนตามแบบที่กำหนดให้ได้

 01

ก่อนสอน

ข้าพเจ้าจะเตรียมตัว เช่น เตรียมเนื้อหาการสอน เตรียมสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกชั่วโมง วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์

ขณะสอน

จะเชื่อมโยงความรู้เดิมทุกครั้ง เพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาใหม่ ข้าพเจ้าจะอธิบายเนื้อหา สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ ในขณะเล่นปนเรียน นักเรียนใน ชั้นเรียน ป.1/3 ของข้าพเจ้า จะมีทั้งนักเรียนเก่ง และอ่อนคละกัน นักเรียนจะเรียนเนื้อหาใหม่ โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียน     การสอนกิจกรรมเล่น ปนเรียน เช่น เกมจับคู่ภาพกับตัวเลข ต่อภาพกับตัวเลข  ฉันพบเธอ ฯลฯ

         ครูอธิบายพร้อมสาธิตวิธีการเล่นเกม จะทำบัตรตัวเลขบัตรจำนวนภาพเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่จะใช้เทคนิคการจัดทำ เพื่อให้นักเรียนสนใจ จำนวนกิจกรรมเสริมการสอน  1-5 เกม ต่อหน่วยการเรียนรู้

หลังสาธิตกิจกรรม        ข้าพเจ้า จะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเล่นเกม กลุ่มละ 4-5 คน  ให้นักเรียนเล่น กันตามลำพัง ครูจะให้คำปรึกษา อยู่ใกล้ ๆ ครูเตรียมอุปกรณ์ให้มีจำนวนเท่ากับจำนวนนักเรียนในห้องที่จะเล่น  และเล่นเกมอย่างมีความสุข

หลังเวลาเรียนจบแต่ละครั้ง        ข้าพเจ้า สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน ในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เช่น การทำการบ้าน การอ่านหนังสือ และการเล่นเกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ในการเล่นเกม นักเรียนจะใช้กระบวนการกลุ่ม  เพื่อนช่วยเพื่อน   เป็นต้น

ระยะเวลา               หลังจากจัดกิจกรรมเล่นปนเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางแผนการจัดการเรียนรู้  ในหน่วยที่ 1 จำนวนนับ1-5 และ 0  จำนวน 12 แผน  ข้าพเจ้าจะตั้งคำถามว่า กิจกรรมหรือเกมที่นักเรียนเล่นกันอยู่ เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนักเรียนจะตอบว่า เรื่องจำนวนนับ 1-5 และ 0 ซึ่งครูไม่ต้องบอก นักเรียนจะเรียนรู้และหาคำตอบด้วยตนเอง

การใช้แบบเรียน        ข้าพเจ้าได้จัดทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์    โดยนำเนื้อสาระมาจากหลักสูตรจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ ให้มีความสอดคล้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนข้าพเจ้าจะนำวิธีการและเทคนิคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยได้รับความร่วมจากผู้ปกครองนักเรียนที่จะช่วยดูแลนักเรียนทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วหรือช่วยดูแลการทำการบ้านของนักเรียนทุกวัน

 การทดสอบหลังเรียน        จัดทำแบบทดสอบจำนวนนับ 1-5 และ 0 จำนวน 10 ข้อ ตัวเลือก คำตอบ ก ข             นักเรียนได้ทำแบบทดสอบได้ถูกต้อง ร้อยละ 90 จากนักเรียน 37 คน

0203

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กับคณิตศาสตร์ความเห็น (7)

ครูป.1 ต้องการสื่อเรียนปนเล่น
IP: xxx.122.149.100
เขียนเมื่อ 

การจัดทำสื่อคณิตศาสตร์ทำอย่างใดมีคู่มือการใช้ประกอบจากการดูนิทรรศการที่โรงแรมแอมบาสซาเดอเมื่อวันที่ 1มิย.เป็นเรื่องที่น่าสนใจขอความอนุเคราะห์เล็กน้อยได้ไหมคะขอบคุณร่วงหน้า

ครู ป. 1 ที่ต้องการสื่อเล่นปนเรียน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ให้ที่อย่ไปซิคะจะจัดส่งไปให้เรายินดีช่วยเหลือ

อนงค์รัตน์
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

สนใจสื่อเล่นปนเรียนค่ะ ขอความกรุณาส่งให้หน่อยได้มั๊ยคะ

ทีอยู่ 123 ม. 9 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

โทรไปปรึกษาได้หรือเปิดดูที่ไฟล์อัลบั้มของครูเสน่ห์ ก็พอจะเป็นแนวทางได้ สื่อจากของเหลือใช้นำมาประดิษฐ์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาของเหลือใช้หรือของมือสองนั่นเองไม่เข้าใจโทรไปถามได้ที่ 0865000026 ป.1 ยินดีต้อนรับ ด้านเกมการศึกษาครูเสน่ห์ชอบทำเพราะสนุกไปกับเด็กๆด้วย ทำงานอย่าคิดทำเพื่อส่ง แต่ทำเพื่อสอนจะได้ผลมากทั้งเด็กและครู คือเด็กรักครูสนุกด้วย

ครูจูน
IP: xxx.53.76.162
เขียนเมื่อ 

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเด็กเกิดอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง

ครูพิสมัย จากอนุบาลศรีอยุธยา
IP: xxx.120.174.217
เขียนเมื่อ 

ครูคะต้องการเห็นกิจกรรมการเล่นเพื่อเป็นตัวอย่างที่จะได้นำไปทำใช้กับนักเรียนและมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เราจะนำไปทำใช้กับนักเรียนเล็กๆน่ารักได้บ้าง ขอบคุณล่วงหน้าคะ จะรอดูนะคะ

ถึงครูพิสมัย

ได้ค่ะจะลงให้เลือกใช้ทั้งแผน กิจกรรม วิธีทำ และประโยชน์ ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ป. 1 รอนิดนะคะ ในยุคนี้ครูทุกคนที่เป็นครูมืออาชีพต้องผลิตสื่อใช้เองได้