แบบฝึก และ ใบงานการสร้่างรูปด้วยโปรแกรม GSP (ใช้ได้ทั้งประถม-มัธยม) ค้นหาเจอก็เลยนำมาฝากเพื่อฝึกไปพลางๆ ก่อน ลองทำตามคำสั่งดูว่าทำได้ไหม

ชุดที่1

ชุดที่2

ชุดที่3