สรุปบทความทางการศึกษา

สาวิตรี
สรุปบทความ เรื่องผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา

สรุปบทความ เรื่องผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในยุคปฏิรูปการศึกษา

โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

สรุปสาระสำคัญของบทความ

              ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงมีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะที่สำคัญ คือ นักพัฒนา        นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการฑูต  นักวางแผน นักปกครอง และ นักปราชญ์

ความคิดเห็นต่อบทความ

                เป็นบทความที่อธิบายถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาว่าควรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาอย่างไรบ้าง  ซึ่งความรู้ความสามารถเหล่านั้นเป็นความรู้ความสามารถที่ถ้าผู้บริหารคนใดมีมากก็จะทำให้การบริหารงานในสถานศึกษานั้นจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษามีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ในการนำไปใช้

                จากบทความ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษานี้ เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา และผู้เรียน โดยผู้บริหารจะได้นำไปพิจารณาว่าตนเองมีคุณสมบัติมากน้อยเพียงใดที่จะเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ถ้าผู้บริหารคนนั้นพิจารณาตนเองแล้ว เห็นว่าตนเองยังไม่มีคุณสมบัติพอก็จะได้ศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา http://www.kruinter.com


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาวิตรี

คำสำคัญ (Tags)#สรุปบทความทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 391668, เขียน: 06 Sep 2010 @ 20:52 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มาเยี่ยมชมผลงานครับ __ok `