วันนี้ขอเขียนถึง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หรือ บ.พ. โรงเรียนที่ผู้เขียนได้ศึกษาเล่าเรียนถึง 5 ปี ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ได้พบเพื่อนดี ได้ศึกษาเล่าเรียนกับครูทีดีมีความรู้ความสามารถ ทำให้ผมสามารถประกอบอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นความภาคภูมิใจจริงๆ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนที่นี่

  • ก่อตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2447
  • ชื่อเดิม   โรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์
  • แล้วเปลี่ยนเป็น  โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย
  • รวมโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย และโรงเรียนสตรีศรีบุรีรัมย์ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม" จนถึงปัจจุบัน
  • วันนี้คิดถึง ร.ร. ที่เคยเรียน หลังจากเขียนถึง ร.ร.ประถมแล้ว
  • ติดตามชมเลยครับ

ด้านหน้า ร.ร.

 อาคาร 9 "บุรีรัมย์วิทยาลัย"

ความภาคภูมิใจ ตัวแทนประเทศไทย "ฟิสิกส์โอลิมปิก"

จำได้ไหม

 

 เพื่อนเรา 3/5 รุ่นปี 2537

 

ชมบรรยากาศในโรงเรียนครับ

 ถนนทางเข้า ร.ร.

สวนสวย โรงเรียนงาม

ร่มรื่น นักเรียนมีจิตอาสา

 ร.ร.ตั้งมาได้ 106 ปี แล้วหรือนี่

 ครูของเรา

ครูเบญจพร  สมรรถการอักษรกิจ ครูคนแรกของผม เป็นครูที่ปรึกษา ม.1/5 ก

จำได้ไหม : หลังสวนธรรมะ

ศาลาเจียรพันธุ์

ห้องเรียนคุณภาพ

อาคาร 3 (ภาษาไทย)

 รั้วใหม่หน้า ร.ร. สวยมากกว่าเดิม

แรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้เขียน (ครูฐานิศวร์) เป็นครูคณิตศาสตร์

ดร.สาธิต  ผลเจริญ          ครูพูนศรี อุสาทรัพย์ 

ครูสมจิต  โกศลวัฒนา         ครูจริยา  โยคะสิงห์

ครูสุรางค์ ไชยมงคล  ครูประสิทธิ์สม  จันทรศรี (สองท่านนี้เกษียณอายุราชการแล้วครับ)

ประทับใจรูปแบบ วิธีการถ่ายทอดให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ แถมยังใจดี เป็นกันเอง และมีเมตตา