สื่อการเรียนการสอน.

สุปราณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สื่อการเรียนการสอน
ความสำคัญ ของสื่อการสอน กระบวนการเรียนการสอน สื่อจัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์และยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนนั้น ๆ อีกด้วย เพราะตัวสื่อ จะเป็นตัวกลางสำคัญที่จะนำเอาความรู้และประสบการณ์เข้าไปสู่การรับรู้ของผู้เรียน สรุปได้ว่าความสมบูรณ์ของกระบวนการเรียนการสอน จำเป็นต้องให้ความสำคัญในองค์ประกอบของแต่ละส่วน โดยเฉพาะในส่วนของสื่อการสอนนั้น ในแนวคิดด้านเทคโนโลยีการศึกษาจะถือได้ว่าสื่อการสอนคือ การทำให้ความเป็นนามธรรมไปสู่ความเป็นรูปธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุปราณีความเห็น (17)

ลำดวน จะโรจร
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
แวะมาเยี่ยมคะ อย่าลืมไปเยี่ยมกันบ้างนะคะ
บังอร ไชยสุข
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
แวะมาเยี่ยมคะ
อุบลวรรณ สดชื่น
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
สวัสดีคะ แวะมาทักทาย
พรทิพย์ ศรีจันทร์
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
แวะมาทักทาย คะ
สมจิตร รอยแก้ว
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
แวะมาทักทายคะ
วริศรา นันตะกูล
IP: xxx.157.144.23
เขียนเมื่อ 
สวัสดีคะ แวะมาทักทาย อย่าลืมมาเยี่ยมกันบ้างนะคะ
ณิชนันท์
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

การศึกษาเป็นสิ่งมีความสำคัญมากและการศึกษาเป็นการเรี่ยนร้ที่ไม่สิ้นสุด

เขียนเมื่อ 
การศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้
บุญทิว บานที
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เราต้องเรียนรุ้ตลอดชีวิต
ราตรี จันทร์ชนะ
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
การเรียนไม่สิ้นสุด
จีรภัทร มูลเมือง
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
การศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำ
บัวทอง งามวงศ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
การเรียนทำให้คนได้ดี
สมจิตร รอยแก้ว
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เรียนไว้ให้มากๆกันโง่
จารุณี ใจใส
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เรียนไว้มากๆแหละดีช่วยตัวเองได้
ประยอม หิรัญประภา
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เราควรสนับสนุนให้เรียนกันมากๆ
มลฤดี คำกันหา
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
การเรียนมีแต่ก่อประดยชน์
ขวัญฤทัย ไชยราช
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
การเรียนทำให้คนเป็นคน