เพลงรักสาวอิสลาม
                                                                             เนื้อร้อง - ทำนอง  ดอกรัก   ดอนตรอ
 
                         *   มาเจอยาหยีคนดีสวยเด่น        ท่ามกลางจันทร์เพ็ญอะแหร่มจันทร์ฉาย  
              อยากอยู๋ร่วมคิดพินิจร่วมตาย             จะว่ายังไงเล่าสาวอิสลามคนดี
                         *  มาเจอตาหวานในงานอารีรายอ  ไม่ใช่ป้อยอชื่นจิตสุขขี
              วอนอัลเลาะห์ให้เกษมเปรมปรีย์                  สองเรารักนิ้รักมั่นชั่วนิรันดร
                    ***  สาวอิสลาม...โปรดเห็นใจพี่         รักเรานี้มั่นคงแน่นอน
              ศรรักปักใจเจ้าแล้วบังอร                           รักไม่ถ่ายถอนติดตรึงฝังใจ  
                          *  มาเจอยาหยีไม่อยากจากเธอ     จิตใจพร่ำเพ้อไม่หนีไปไหน
               สาวปัตตานีหลงเสน่ห์แล้วฝังใจ                 ขอพรอัลเลาะห์    วิวาห์ร่วมฝัน...

 

 
ภาพจาก ครูอิง  ขอ  copy  มาใช้...