กันชน(ศัพท์ใหม่)ที่ใครๆไม่อยากเป็น

               คำว่า”กันชน”บางสังคมอาจจะเคยได้ยิน บางสังคมอาจจะไม่เคยได้ยิน แต่ความหมายเป็นไปได้ทั้งทางที่ดีและทางไม่ดี ถ้านำมาใช้ในทางที่ดีแล้ว คล้ายๆกับคำว่า “อำนาจ” ซึ่งคำว่าอำนาจนำมาใช้เพื่อปกป้องก็ดี....นำมาใช้ไปในทางที่ทำลายก็ได้...คำว่าอำนาจถ้านำมาใช้เพื่อปกป้องก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยกันทั่วหน้า......แต่วันนี้ขอเสนอว่าคำว่า ”กันชน” นำมาใช้ในทางที่ไม่ดีแล้วอาจจะทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเสียชื่อเสียงไปในทางที่ไม่ดีเพราะผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น”กันชน”ถูกนำไปเป็นกันชนโดยไม่รู้ตัว อย่างนี้ไม่ดีค่ะ...แต่ถ้านำมาใช้ในทางที่ดีก็คืออำนาจในทางฝ่ายดีนั่นเองค่ะ

                ตัวอย่างเช่น......ชายคนหนึ่งเมื่อนั่งคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนแต่อ้างชื่อถึงผู้หญิงคนหนึ่งในทางที่ไม่ดีทั้งๆที่ในใจตัวเองรู้สึกว่ามีความรู้สึกผิด(ผิดวินัยในตนเอง)เพราะไม่มีวินัยเท่าที่ควรแต่ไปพูดกับเพื่อนๆว่า “ผู้หญิงคนนั้นได้กระทำความผิดอย่างนั้นอย่างนี้(คือพูดง่ายๆว่าโยนความผิดไปให้ผู้หญิงคนนี้โดยที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไรเลย ทั้งๆที่ตนเองทำความผิดด้วยตนเอง”พูดง่ายๆว่าโยนความผิดให้คนอื่นๆทั้งๆที่ตนเอง ไม่มีวินัยในตนเอง “เขาเรียกว่าผู้หญิงคนนี้ เป็น“กันชน” โดยใช้คำพูดเพื่อให้ตนเองพ้นผิด(ผิดวินัยในตนเอง)

ขอให้โชคดีค่ะ