GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข้อที่ 5 บทบาทและความสำคัญของเทคโนดลยีสารสนเทศ

ตอบ  ทำให้มีการโอนถ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต การจองตั๋ว การซื้อสินค้า การติดต่อส่งข้อมูล เช่น โทรสาร (facsimile) ไปรษรีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail) เป็นต้น  จึงทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย

สมาชิก

นายปิยทัศน์  ทองปาน 4/1

นายชานนทร์  หลุ๊ดหล๊ะ 4/1

นายอาลีฟ  บอเถาะ 4/1

นายสรงฤทธิ์  จิวากานนทร์ 4/1

นายพีระศิลป์  ลิบประภากร 4/1

นายอรรถพล  อรุณรัตน์ 4/1

นายสมชาติ  ธีราภรณ์ 4/1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ปิยทัศน์
หมายเลขบันทึก: 38334
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)