เทคนิคการใช้ Google

เทคนิตการค้นหน้าเว็บเพจ
    พิมพ์ "related:yahoo.com" จะปรากฎ web เกี่ยวกับ yahoo และเว็บที่ลงท้ายด้วย ".com"  เช่น google และ msn

http://www.google.co.th/search?hl=th&q=related%3Ayahoo.com&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2+Google&meta=

   พิมพ์ "yahoo" จะปรากฎเว็บที่เกี่ยวข้องกับ yahoo  ทั้งหมด

http://www.google.co.th/search?hl=th&q=yahoo&meta=

   พิมพ์ "related:yahoo"  จะปรากฎเว็บที่เกี่ยวข้องกับ yahoo

http://www.google.co.th/search?hl=th&q=related%3Ayahoo&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2&meta=

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน information technologyความเห็น (0)