6.เรียงความ

หูทิพย์ ตาทิพย์กับเทคโนโลยีในโลกอนาคต
        ทุกครั้งที่ฉันเห็นคนโทรศัพท์ ภาพความรู้สึก ที่คนสมัยก่อนก่อนเก่า ท่านเล่าให้ฟังเสมอว่า มนุษย์มักมี ผู้วิเศษ มีพลังจิตมหัศจรรย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ แม้อยู่แดนไกล หรือไกลเกินจะได้ยินเสียง ไกลเกินจะเห็นภาพที่ปรากฏต่อสายตา เป็นเพราะคนเหล่านั้นเขามีหูทิพย์ มีตาทิพย์ นั่นเอง

        คนที่มีหูทิพย์ หรือมีตาทิพย์ เป็นคนวิเศษ เป็นผู้วิเศษที่ไม่ใช่คนธรรมดาพึงมีหรือเกิดขึ้นกับทุกคน คนที่มีสิ่งทิพย์เหล่านี้ ต้องเป็นผู้มีบุญ เป็นผู้บำเพ็ญเพียรอะไรทำนองนี้สักอย่าง จึงได้เป็นผู้วิเศษเหนือคนทั่วไป สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ด้วยสิ่งวิเศษที่เรียกว่า ญาณ หรือการเข้าฌาน สามารถหยั่งรู้อดีต อนาคต แม้แต่ความเป็นไปของฟ้าดิน
ที่กล่าวมาเป็นเพียงคำบอกเล่าหรือเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ หากมองในแง่มุมเปรียบเทียบ เปรียบกับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ คนผู้วิเศษเหล่านั้นน่าจะเปรียบได้กับคนที่มีความสามารถ หรือเป็นผู้ที่พอมีทรัพย์ในการซื้อ สรรหาสิ่งวิเศษ อันได้แก่ โทรศัพท์ โทรทัศน์ หรือโทรพิมพ์ เครื่องคอมพิเตอร์ อินเตอร์เน็ต อะไรเหล่านี้ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกับความเชื่อที่เขาเล่ามาในอดีต อันแสดงให้เห็นถึงจินตนาการ เพราะจินตนาการเป็นความสามารถเชิงความคิดของมนุษย์ ทุกเพศทุกวัย เป็นคุณสมบัติอันสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต เป็นปัจจัยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การสรรสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง และหากฉันจะมีจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น
ก็น่าจะสอดคล้องกับเรื่องหูทิพย์และตาทิพย์ในโลกอนาคต

        เทคโนโลยีในโลกอนาคตสำหรับเรื่องที่กล่าวมานี้
ฉันมีจินตนาการว่าในโลกอนาคตนี้ต้องมีผู้มีความสามารถ
หรือนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้น แผงวงจร หรือสมองกลทางคอมพิวเตอร์
แล้วสามารถฝังสมองกลทางคอมพิวเตอร์ เข้าเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในตัวมนุษย์และประสาทการได้ยิน หรือประสาทการมองเห็นของมนุษย์ การใช้งาน เพียงมนุษย์ใช้พลังจิตหรือจินตนาการ คิดตามระบบที่นักวิทยาศาสตร์อาจกำหนดไว้ ก็สามารถสื่อสารกันได้ หรือเห็นภาพในจิตที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดังกล่าว ดังนั้นต่อไป คนไม่จำเป็นต้องพกโทรศัพท์ ไม่ต้องมีโทรทัศน์ หรือแม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ จะทำกิจกรรมอะไร หรือจะไปไหนเพียงตัวเปล่า จะดำเนินการในทุกสิ่งทุกอย่างได้เพียงจินตนาการ หรือนึกคิดเอา ก็สามารถสื่อสารกันได้

        ขอเพียงว่า ถ้าทุกอย่างที่ฉันนึกฝันเป็นไปได้ จริง ขอให้ประชากรโลกผู้อยู่ในจินตนาการนี้จงเป็นผู้มีสุข มีความรักที่ไม่ได้เสแสร้งให้เพื่อนมนุษย์และสัตว์โลก แล้วความสงบสุขจงเกิดขึ้น
ขอภาวนาให้คนที่คิดสิ่งดังกล่าวนี้จงใส่ความรู้สึกโอบอ้อมอารี มีจริยธรรม คุณธรรม ที่เราท่าน สรรหากันอยู่ด้วยเถิด
ขอบคุณนางสาวปองกานต์  ขุนเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วนัสฐา โคกเขาความเห็น (0)