เทคนิคการใช้  oR
                 การใช้ OR (หรือ) คือการให้ Google หาข้อมูลมากขึ้น
จาก คำA และ คำB (พูดง่ายๆ คือนำผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน)
วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญ่ระหว่างคำที่ต้องการ
                 เช่น vacation london OR paris คือหาทั้งใน
London และ Paris