• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสาระสนเทศกับแนวโน้มของโลกในอนาคต

  แต่ก่อนนี้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่สำคัญ การสื่อสารถึงกันก็ใช้การส่งจดหมายที่เขียนหรือพิมพ์ลงบนกระดาษ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารและความรู้ รวมทั้งทำให้เราสามารถสื่อสารถึงกันได้อีกทางหนึ่ง เรียกว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ”  

เทคโนโลยีสาระสนเทศกับแนวโน้มของโลกในอนาคต

แต่ก่อนนี้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่สำคัญ  การสื่อสารถึงกันก็ใช้การส่งจดหมายที่เขียนหรือพิมพ์ลงบนกระดาษ  ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารและความรู้ รวมทั้งทำให้เราสามารถสื่อสารถึงกันได้อีกทางหนึ่ง เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นค้าที่มีความหมายกว้างไกล เป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการประมวลด้วยวิธีต่างๆ  ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ

เมื่อรวมคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มของโลกในอนาคตนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า ปัจจุบันนี้ มนุษย์ต่างก็ต้องการความสะดวกรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศมาเกี่ยวข้อง  เช่น  การค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารความรู้จากซีดีรอมและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ซึ่งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็คือ ระบบการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกันโดยไม่จำกัดระยะทาง เราจึงอาจใช้เครืองข่ายอินเตอร์เน็ตแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้โดยไม่มีขอบเขต  อีกทั้งอินเตอร์เน็ตยังเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย , การสื่อสารโดยอาศัยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า e-mail เป็นจดหมายที่ส่งและรับผ่านเครือข่ายการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมลล์ส่วนมากจะส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย , แผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า webboard หมายถึงพื้นที่สำหรับให้สมาชิกในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สามารถตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข่าวสารแก่เพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่เข้ามาอ่านได้ , ห้องคุยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ chat room ( ห้องสนทนา ) หมายถึงสถานที่ในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถคุยกันโดยวิธีการพิมพ์ข้อความ ชื่อของผู้พิมพ์ข้อความที่พิมพ์ลงไปจะไปปรากฎบนจอภาพของผู้ที่กำลังคุยกันในห้องคุยนั้น ... จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีประโยชน์หลายด้าน ทั้งด้าน ความรู้ ข่าวสาร บันเทิง กีฬา  เป็นต้น แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราใช้ไม่ระวังก็จะก่อให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกัน ดังข่าวที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆ เช่น การถูกล่อลวง การพนันทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ในอานาคตนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ อย่างปฏิเสธไม่ได้แน่นอน  มนุษย์มรการพัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่องอยู่เรื่อยๆ  จึงมำให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  ต่อไปอาจจะมีหุ่นยนต์ประจำบ้าน หรือบ้านพกพาพับได้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นดืทั้งกล้องดิจิตอล mp3 และยังสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตในตัวได้ นับว่าเป็นที่น่าสนใจยิ่ง

เทคโยโลยีสารสนเทศมีประโยชน์มากมายและในทางกลับกันยังก่อให้เกิดโทษกับตัวเราได้เช่นเดียวกัน  ดังนั้น ก่อนใช้ควรคำนึงถึงประโยชน์และความจำเป็นให้มากกว่าที่ใช้เล่นเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): wichida 
  หมายเลขบันทึก: 38238
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 26
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (25)

รักนะ  อิอิๆๆๆ แสด

 

กิดอุ๊ด4/1 คับ อิอิ ลูกพ่อพัด  เเม่ลม คับ  เชียงคำ

กวย สาด  ตวยบะ  อิอิ  สาดเอ้ย

กรุไม่รู้เรื่องอะสาดเจี้ย

         แก่น เชิดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
นกกระปูด

ไม่รู้เรือง

(- -  )(  - -)(- -  )(  - -)???????????

ขอบคุณ มากมาย กุงี้ งง สาด

555555555555555555555

555555555

ขอบคุงมากมาย

พอเข้าจายยยยยย

นิดๆๆๆ

น่ารักมากๆๆ โรงเรียนวิเศษสมุทรคุณ

เราไม่รู้เลยว่า คน น้ รัก จั งเยบย 5555 เรา เล่ นออดิชั่น ด้วย sf ด้วย นะ ยศ ดาว สี ทอง เข้ามา ได้ นะ

เทคโนโลยีสาระสนเทศกับแนวโน้มของโลกในอนาคต

แต่ก่อนนี้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่สำคัญ การสื่อสารถึงกันก็ใช้การส่งจดหมายที่เขียนหรือพิมพ์ลงบนกระดาษ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารและความรู้ รวมทั้งทำให้เราสามารถสื่อสารถึงกันได้อีกทางหนึ่ง เรียกว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ”

เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นค้าที่มีความหมายกว้างไกล เป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการประมวลด้วยวิธีต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ

เมื่อรวมคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มของโลกในอนาคตนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า ปัจจุบันนี้ มนุษย์ต่างก็ต้องการความสะดวกรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศมาเกี่ยวข้อง เช่น การค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารความรู้จากซีดีรอมและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็คือ ระบบการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกันโดยไม่จำกัดระยะทาง เราจึงอาจใช้เครืองข่ายอินเตอร์เน็ตแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้โดยไม่มีขอบเขต อีกทั้งอินเตอร์เน็ตยังเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย,การสื่อสารโดยอาศัยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า e-mail เป็นจดหมายที่ส่งและรับผ่านเครือข่ายการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมลล์ส่วนมากจะส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย,แผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า webboard หมายถึงพื้นที่สำหรับให้สมาชิกในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สามารถตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข่าวสารแก่เพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่เข้ามาอ่านได้,ห้องคุยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ chat room (ห้องสนทนา) หมายถึงสถานที่ในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถคุยกันโดยวิธีการพิมพ์ข้อความ ชื่อของผู้พิมพ์ข้อความที่พิมพ์ลงไปจะไปปรากฎบนจอภาพของผู้ที่กำลังคุยกันในห้องคุยนั้น ... จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีประโยชน์หลายด้าน ทั้งด้าน ความรู้ ข่าวสาร บันเทิง กีฬา เป็นต้น แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราใช้ไม่ระวังก็จะก่อให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกัน ดังข่าวที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆ เช่น การถูกล่อลวง การพนันทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ในอานาคตนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ อย่างปฏิเสธไม่ได้แน่นอน มนุษย์มรการพัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่องอยู่เรื่อยๆ จึงมำให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ต่อไปอาจจะมีหุ่นยนต์ประจำบ้าน หรือบ้านพกพาพับได้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นดืทั้งกล้องดิจิตอล mp3 และยังสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตในตัวได้ นับว่าเป็นที่น่าสนใจยิ่ง

เทคโยโลยีสารสนเทศมีประโยชน์มากมายและในทางกลับกันยังก่อให้เกิดโทษกับตัวเราได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ก่อนใช้ควรคำนึงถึงประโยชน์และความจำเป็นให้มากกว่าที่ใช้เล่นเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว

ด้ายความรุดี

แต่ก่อนนี้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่สำคัญ การสื่อสารถึงกันก็ใช้การส่งจดหมายที่เขียนหรือพิมพ์ลงบนกระดาษ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารและความรู้ รวมทั้งทำให้เราสามารถสื่อสารถึงกันได้อีกทางหนึ่ง เรียกว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ”

ดีจัง

Very Good

โคย

มีรัยอะ

โหย ขอบคุณ มาก นะคร้า

แต่หนูหา คำว่าสาระสนเทศมีกี่ประเภทอ่ะ

น่าสนใจนะเเต่น้อยไป - -*

อยากได้พอดีเลยขอบคุณน่ะค่ะ

อยากได้ๆ

อายขี้เหร่

อายสุดสวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ