E-Learning มิติ 8 ด้านของ Khan
    จากที่ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ ให้ไปดูในเรื่องมิติ 8 ด้านของ Khan ที่เขาพูดถึงว่ามันควรจะเป็นหรือเกิดขึ้นใน e-learning มีอะไรอย่างไงบ้าง ถ้าเนื้อหาที่ว่านั้นถูกแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยมาแล้วมันก็อาจจะง่ายในการอ่านและสรุปได้อย่างรวดเร็ว แต่ในการศึกษาในระดับนี้ที่ถือว่าควรมีมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีพอสมควร (จริง ๆ แล้วต้องมากด้วยซ้ำ) ทำให้สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันแปลและเรียบเรียงอีกทีหนึ่ง (ค่อนข้างวุ่นวายและตลกกันน่าดู) แต่ก็สนุกดีค่ะ ได้ความรู้ในเรื่องภาษาไปด้วย และได้เข้าถึงในบทความของ Khan จริง ๆ
    e-learning มีบทบาทสำคัญจริง ๆ ในขณะนี้ กับวงการศึกษาที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกคนต้องทำหน้าที่และพัฒนาบทบาทการให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ในทุกที่ ทุกเวลา ให้ทันกับยุคของ IT 
   Khan กล่าวถึงเรื่อง ความสำคัญของ e-learning , การเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและการกระจายการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม , การเรียนแบบดั้งเดิมกับการเรียนแบบใหม่ (e-learning) , การให้ความสำคัญกับผู้เรียนในระดับ e-learning , ส่วนประกอบและความสามารถของ e-learning , ลักษณะพิเศษของความสามารถในการเรียนรู้ e-learning , ลำดับขั้นตอนการพัฒนา e-learning , รูปแบบการเรียนและการใช้งาน e-learning , ลักษณะการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ , และคำถามทิ้งท้ายของบทความที่ว่า เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของ e-learning จากบทเรียนได้หรือไม่
    เมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้ามาสู่ตัวเรา เราก็ต้องศึกษาและหาทางรับมือและใช้มันให้เป็นให้คุ้มใช่มั๊ยค่ะ กับการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning เพื่อให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนนั้นก็คงไม่ยาก แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างช่วยให้การเรียนการสอน e-learning สำเร็จลงได้ เช่น
     1. องค์กรต้องมีเงินทุนให้ในการดำเนินการ
     2. ครูผู้สอนต้องพร้อม (ทั้งความรู้และความสามารถในการสร้างและใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน)
     3. ผู้บริหารต้องสนับสนุน
     4. ผู้เรียนต้องมีความสุขกับการเรียน

สมาชิกกลุ่มที่ช่วยกันแปลบทความ และจะนำเสนออาจารย์ในรูปเล่มรายงานที่แปลอย่างละเอียดแล้ว ประกอบไปด้วย
1. น.ส.กนิสรา  มากงาม
2. นางกันยารัตน์  เขียวแต้ม
3. น.ส.น้ำผึ้ง  จุ้ยศิริ
4. นางประมวล นาคผู้
5. น.ส.ปิยรัตน์ แก้วกัลยา
6. นายรณภพ  อิ้มทับ