หลังจากได้ให้ท่านได้ลองใช้คู่มือและใบงานการใช้โปรแกรม GSP  147 หน้า พร้อมเฉลยใบงาน 223 หน้าแล้ว แต่งยังไม่สมบูรณ์เพราะต้องมีไฟล์งานที่สร้างจากโปรแกรม GSP มาใช้ประกอบการสอนคู่กับใบงานการใช็ GSP ระดับประถมศึกษา สสวทเขาได้จัดรวบรวมไว้ให้แล้วนะครับใครสนใจ ฝากชื่อ โรงเรียน และเมลไว้ หรือ โหลดจากลิงค์นี้ครับ