ความเห็น 2139142

ไฟล์ GSP ใช้พร้อมกับ ใบงาน + คู่มือการใช็ GSP ระดับประถมศึกษา 22 เรื่อง

ถวัลย์ พอกประโคน
IP: xxx.29.14.248
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

รบกวนขอไฟล์ GSP ใช้พร้อมกับ ใบงาน + คู่มือการใช็ GSP ระดับประถมศึกษา 22 เรื่องด้วยคนนะครับ

จะนำไปศึกษาเพิ่มและนำไปสอนนักเรียนครับ (มือใหม่)

ขอบคุณล่วงหน้าครับ