ความเห็น 2214771

ไฟล์ GSP ใช้พร้อมกับ ใบงาน + คู่มือการใช็ GSP ระดับประถมศึกษา 22 เรื่อง

A-monthep
IP: xxx.47.65.47
เขียนเมื่อ 

ขอไฟล์ GSP ใช้พร้อมกับ ใบงาน + คู่มือการใช็ GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอไฟล์ GSP โจทย์ปัญหาและเฉลยโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแข่งขัน GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอรบกวนด้วยนะครับ เพราะต้องแข่งขันวันที่ 13 พ.ย. 53 นี้แล้วครับ อาจารย์เสรี สุขโยธิน

E-Mail : [email protected]