ความเห็น 2165289

ไฟล์ GSP ใช้พร้อมกับ ใบงาน + คู่มือการใช็ GSP ระดับประถมศึกษา 22 เรื่อง

sasi
IP: xxx.93.205.46
เขียนเมื่อ 

ขอไพล์การสุ่มคณิตคิดเร็วพร้อมการใช้ และไพล์ การสร้างศลิปจาก GSP วิธีการสร้าง ขอบคุณคะ